Page 13 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 13

30 ÉVES A DUE


    Ganzler Orsi:
    „Mindig az volt

    a legfőbb mozgatórugóm,


    hogy adhassak másoknak”


      %(1  «9(6 /(6= $ '8( 0, 3(',* (%%·/ $ 1(0 0,1'(11$3,
    APROPÓBÓL INTERJÚKAT KÉSZÍTÜNK RÉGI DUE TAGOKKAL, AKIKNEK
    62.$7 .¸6=¸1+(7¾1. (/6·.«17 $ .25£%%$1 0$*£7
    ¼-6£*¯5µ.«17 «6 5£',µ6.«17 .,35µ%£/µ 0$ .20081,.£&,µ6
    SZAKEMBERKÉNT DOLGOZÓ GANZLER ORSIT FAGGATTUK RÉGI
    (0/«.(,5·/ $55µ/ +2*< 0,7 $'277 1(., $= (*<(6¾/(7
    «6 +2*< +2/ 7$57 $= «/(7( 0267


    HOGYAN TALÁLT RÁD A DUE?      több furcsasággal, vicces elemmel álltunk  miatt új lehetőségek is nyíltak, ma már
    Egy osztálytársnőm révén, akivel együtt  elő. Álhíreket mondtunk be, például azt,  nemcsak a tévében vagy rádióban lehet
    csináltuk a diákújságot a gimnáziumban. Ő  hogy ingyenes a büfében a csoki és a Traubi. hasznát venni a kamera vagy mikrofon
    már ott volt egy korábbi nyári DUE-táborban,  Az esetről beszámoltunk élő tudósításban,  előtti magabiztosságnak, hanem a YouTube-
    belelkesített engem is, és együtt mentünk el  például, hogy micsoda sor áll a büfé előtt. csatornák vagy a Podcastok készítésekor is.
    1994-ben. Úgy éreztem, egy igazán nekem  Egy másik kedves emlék, amikor 1996-ban
    való közegre leltem, kibontakozhattam. A  Szanazugban kitaláltuk Csákovics Lajossal, hogy  MI AZ A MOTIVÁCIÓ,
    lelkesedésemet bizonyítja, hogy a következő  szeretnénk felénekelni egy duettet a Macskák  AMI MEGTART TÉGED
    évben már csoportvezetőnek hívtak.  című musicalből. De mivel általában foglalt  EZEN A PÁLYÁN?
                     volt a stúdió, csak hajnalban tudtuk felvenni a  Mindig az volt a legfőbb mozgatórugóm,
    MI VOLT AZ ELSŐ          produkciónkat. Évekkel később a Facebookon  hogy adhassak másoknak, hogy csináljunk
    MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNYED        felidéződött ez az emlék, és a szanazugi  valami jót, ami másokat informál és
    A TÁBORBAN?            hangmérnökünk, Kiss Gábor felajánlotta,  gazdagít. Ez motivál akkor is, ha a
    Szakmailag az, amikor csináltunk egy  hogy nála a stúdióban újra nekifuthatunk a  blogomat vezetem, vagy ha írok a Szeretlek
    reggeli rádióműsort, amiben én voltam  felvételnek, úgyhogy megismételtük a duettet.  Magyarország portálra egy-egy cikket.
    a műsorvezető. Nagyon sok pozitív
    visszajelzést kaptunk, hogyszínvonalas  MILYEN KÉSZSÉGEKET ADOTT  MIT TUDSZ TANÁCSOLNI AZ
    volt, és én is jó munkát végeztem benne.  A DUE, AMIK HASZNOSNAK  EGYESÜLET FIATAL TAGJAINAK?
    Szayly Józsi is odajött hozzám külön, hogy  BIZONYULTAK A KÉSŐBBI  Lehet, hogy most még nem is gondoljátok,
    van tehetségem ehhez, akár a Magyar  KARRIEREDBEN?         hogy mennyi mindent adhat egy tábor,
    Rádióban is dolgozhatnék. Akkor azt  A kéthetes tábor nagy élmény volt, rengeteget  vagy hogy milyen hasznos lehet a közösség
    hittem, hogy majd biztosan hívnak, ha  adott. Mégsem úgy fogalmaznék, hogy  tagjának lenni, de később, mind a szakmai,
    kellek, aztán idővel rá kellett jönnöm, hogy  ott tanultam meg konkrét készségeket,  mind a magánéletben fontos lesz majd
    nekem kell a lehetőségek után mennem.  hanem úgy, hogy volt bennem valami,  az, amit itt kaptok. Nagyon sok felszínes
                     aminek nem is voltam tudatában, és a tábor  kapcsolat van a világban, úgyhogy
    SZÜLETTEK KÉSŐBBI         segített hozzá, hogy kibontakozzak.Előtte  becsüljétek meg az igaz barátságokat,
    BARÁTSÁGOK,            is érzékelhettem, hogy nincsen problémám  az alkotó közösségeket, szánjatok rájuk
    MUNKAKAPCSOLATOK          a kommunikációval, de hogy érdemes  időt és energiát, mert érdemes.
    A DUE RÉVÉN?            lenne rádióznom, az a táborban derült ki.        (Pap Rebeka)
    Persze. Sok barátot szereztem, hosszú
    évekre meghatározták ezek a kapcsolatok  MIT GONDOLSZ,
    az életemet. Van olyan, akivel a mai  MILYEN KILÁTÁSAI
    napig tartjuk a kapcsolatot, és együtt is  VANNAK MA EGY
    dolgozunk, dolgoztunk. Például Kruzslicz  TEHETSÉGES, FIATAL
    Dáviddal, Végh Zsófival, Kiss Gáborral. ÚJSÁGÍRÓNAK A
                     MÉDIA VILÁGÁBAN?
    MI AZ A TÁBORI EMLÉK, AMI     Ha valóban tehetséges,
    MA IS MEGMOSOLYOGTAT?       talpraesett, és van egy
    1995-ben Mezőberényben Kruzslicz Dáviddal,  támogató környezete,
    Kiss Gáborral és Horváth Tamással csináltunk  jó eséllyel el fog tudni
    egy rádióműsort. Az volt a tervünk, hogy  helyezkedni, és szép
    megtréfáljuk a táborozókat. Komolyan indult  karriert csinálhat. A
    az adás, de ahogy haladtunk előre, egyre  digitális világ térnyerése
                                                      13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18