Page 16 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 16

NÉGYSZEMKÖZT
                 /HKR]]XN D FVLOODJRNDW D] ËJE×O

    KESZTHELYI VIVI:

   „AMIBEN ELINDULOK,

    A LEGJOBB

    SZERETNÉK LENNI”
    0«* &6$.  «9(6 '( 0£5 9(56(1<(. «6 *<·=(/0(. 78&$7-$,7 78'+$7-$
    $ +£7$ 0¸*¸77 $ 9,/£* /(*),$7$/$%% 1·, $87µ3,/µ7£-$.«17 7$57-£.
    6=£021 0£5  «9(6 .25$ µ7$ *<256$6£*, $87µ9(56(1<=· '( &6$.
    1(05«* /(77 0(* $ .¸=¼7, -2*26¯79£1<$ 7$9$/< $ )25%(6 0$*$=,1
    $  /(*6,.(5(6(%%  «9 $/$77, 0$*<$5 ),$7$/ .¸=« 9£/$6=7277$
    $= ,'(, *5$1' 7285 (85µ3$, 9(56(1<.¸5¼7-£1 0£62',. +(/<«1 £//µ
    .(6=7+(/<, 9,9,(17 $= $8', (*<,. /(*1$*<2%% 5(0«1<6«*«7

     9(56(1<('%ĝ/          62.$1 $=7 021'-É.
     $/.$/200$/ 9e*(=7e/      $= $87Ð9(56(1<
    '2%2*Ð6 +(/<(1 +2*<$1      $ )e5),$. 63257-$
    ,1'8/7 $ 6=(5(/(0         7( +2*<$1 /É72' (=7"
    $ 9(56(1<=e66(/"
                     Igaz, hogy 98 százalékban férfi versenyzőkből
    Már egész kicsi koromtól kezdve  állnak a csapatok, de úgy látom, hogy
    játékautókkal játszottam. 5 éves lehettem,  emelkedik a nők száma az autósportban.
    amikor anyukám ölébe ültem a családi  Szerintem a tehetség utat tör magának. A
    kocsiban: ő nyomta a pedált, én fogtam a  nők máshogyan vannak összerakva, mint  kényelem másodlagos, csak az számít, hogy
    kormányt. Teltek az évek, és 2013-ban, amikor  a férfiak. Eleinte a nőknek azért nehezebb,  az autóval át lehessen törni a határokat.
    édesapám tulajdonos volt egy csapatnál,  mert hosszabb a bizalom kiépítése
    megbeszéltük, hogy magával visz az ausztriai,  magukban az autó iránt. Hátránnyal  $ 9(56(1<(. )2/<$0$726
    Graz közeli Red Bull Ringre. Egész nap  indulnak, alulról kell építkezniük. *<$.25/É62. ('=e6(.
    néztem a versenyt: hatalmas adrenalinlöketet             0(//(77 0(11<, ,'ĝ7 78'6=
    adott, hogy összeértek az autók, csikorogtak  0É5  e9( 9(56(1<=(/  7g/7(1, $ &6$/É'2''$/"
    a kerekek. Annyira élveztem, hogy már  '( .g=Ô721 &6$. ,'e1
    akkor mondtam a szüleimnek, hogy  -$18É5%$1 6=(5(=7e/        Soha nem értettem, hogy miért mondja annyi
    versenyezni szeretnék. Nehéz volt őket  -2*26Ì79É1<7 0(11<,5(   velem egykorú tinédzser, hogy el szeretne
    meggyőzni, idő kellett hozzá, de év végén  92/7 0É6 $ 9,=6*$ (*<  költözni a szüleitől. Mióta sokat utazom,
    már vezethettem az első gyorsasági autóm.  É7/$* 9(=(7ĝ+g= .e3(67" főleg egyedül, egyre inkább hiányoznak, és
                                      soha nem érzem úgy, hogy külön szeretnék
    92/7$. 2/<$1 e/0e1<(.       Mindig nagyon sokat utaztam, sokszor  élni. Például holnap utazom Németországba,
    $0,. $ 9(56(1<=e6 0(//(77     láttam a szüleimet vezetni, sok technikát  Oscherslebenbe két és fél hétre és már most
    0$5$6=7$/7$."           megfigyeltem. A gyakorlások során a  tudom, hogy amikor beülök a garázsban az
                     feladatok jól mentek, és utána a vizsgán  autóba, el fog kapni a hiányérzet. Az elején
    Az első, 2013-as versenyemen egy Suzukit  sem kivételezett velem az oktató. Nagyon  néha túl sok volt nekem, hogy körülöttem
    vezettem, és ez volt az a pont, amikor  örültem neki, hogy mind az elméleti, mind  voltak, de rájöttem, hogy mindig csak a jót
    végleg eldöntöttem, hogy ezt az utat kell  a forgalmi vizsgán elsőre átmentem. akarják nekem, és mindenben támogatnak.
    járnom. Elkezdtem versenyezni, és amikor
    az Audi Sport 2016-ban szerződést ajánlott  9$1 .('9(1& $87Ð'"   9$1 9$/$., $.,5(
    nekem, óriási fordulatot vett az életem. Az,             3e/'$.e3.e17 7(.,17(6="
    hogy ez megtörtént, a mai napig motivál.  Igen, az Audi SQ7. Sportos, de egyben hosszú
    Nem könnyű, főleg nőként, de közösen úgy  utakon is kényelmes. Nagy és puha: ilyen egy  Michael Schumacher a mai napig az igazi
    látjuk, van jövője a megkezdett munkának. álomkocsi. A versenyzésnél természetesen a  példaképem. Bár nagyon sok balesete
    16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21