Page 8 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 8

PRESS OF
                 $ '8( 0ËGLDKÃOÕ]DW   DV Q\ÃUL 0ËGLDWÃERUÃQDN OHJMREE FLNNHLE×O YÃORJDWWXQN

    A legdöbbenetesebb
    zaklatások Facebookon


    A DUE MÉDIATÁBORÁNAK LAKÓIT
    FACEBOOKON ZAKLATÓK KÖZÖTT AKAD
    /£1<.«5· ),&.µ *,*$3$77$1£66$/
    «6 (*< 7$* $., )(/*<¼-7277
    '«/ $)5,.£%$1 (*< +,'$7


    A táborban végzett felmérés alapján kiderült,  versenyen találkozott egy dél-afrikai
    hogy több lányt is megkeresett már közel- emberrel, aki néha még most is ráír, annak
    keleti férfi pocsék angoltudással. A legtöbbjük  ellenére, hogy sose voltak barátok. „Most
    nem esett hanyatt a helytelenül összerakott  akarnak lecsukni, mert felgyújtottam egy  és milyen az egészségem” – mesélte Dani.
    csajozós szövegektől, és már az első „szia”  hidat Dél-Afrikában” – emlékezett vissza  A nigériai fiú nagyon sok dolgot mondott el
    után lezárta a kapcsolatot. Juhász Esztert  Marci az utolsó beszélgetésükben felmerülő  neki a saját országáról, a politikai helyzetről,
    is egy ilyen kétes ábrázatú figura tag találta  könnyed témára. És mikor megkérdezte  a gyatra munkalehetőségekről, és arról, hogy
    meg. Először csak bejelölte, de Eszter azonnal  tőle, hogy mi szeretne lenni, ez a válasz  szeretne Magyarországra jönni. Persze, ebből
    elutasította a felkérést. Ekkor még nem tudta,  érkezett: „I’m going for sexology and alcohol  a történetből se maradhat ki a bullshit. Az
    hogy élete első lánykérésében lesz része. A  drinking.” Marci még mindig nem érti, hogy  egyik alkalommal azt írta neki a srác, hogy
    fickó felszólította, hogy jelölje vissza, mert  mit keresett ez a részeges, nőket erőszakoló,  van „két bull” a fenekében. Dani megijedt,
    vágyik rá, hogy megismerje és első pillantásra  gyújtogató egy olyan nívós társaságban,  mert a bull az lehet a bullet rövidítése, és a
    szerelembe esett. „Azt is írta, hogy el akar  ahol mindenki a világot megváltani készül. Nigériában történő bandaháborúkra gondolt.
    venni feleségül” – mondta Eszter. „Én meg              Dani visszakérdezett, mire a srác leírt egy
    csak néztem, hogy ember, nem is ismersz,  Berei Dánielnek is akad egy furcsa  ismeretlen angol szót, amit a google translater
    azt se tudom ki vagy. Ezután letiltottam.” chatpartnere, aki havonta egyszer ráír  segítségével sikerült megfejteni. A jelentése
                     egyenesen Nigériából. „Nagyon közvetlen  annyi volt: nagy pattanás, furunkulus.
    De nem csak a lányokat találják meg furcsa  volt, nem mutatkozott be, hanem egyből az
    emberek. Czikkely Márton egy nemzetközi  iránt érdeklődött, hogy megy a munkám,       (Szalai Bogi)
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13