Page 9 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 9

PRESS OF                         Fõ a biztonság

                            A DUE MÉDIAHÁLÓZAT ÉS AZ ORFK-ORSZÁGOS
                            %$/(6(70(*(/·=«6, %,=2776£* 7¸%% «9( 0½.¸',.
                            EGYÜTT, HOGY SEGÍTSE BIZTONSÁGOSABBÁ TENNI
                            $ ',£.2. 0,1'(11$3-$,7 $ '8( 7$//µ=µ 529$7$
                            «6 $ '8( 5£',µ 0½625$ 0(//(77 $ 1<£5,
                            0«',$7£%25%$1 $ %$/(6(79«'(/(0 *<$.25/$7£7
                            SAJÁTÍTHATTÁK EL A DIÁKMÉDIÁSOK.                                      találtak, így megtapasztalhattuk, milyen
                                      komolyan befolyásol az alkohol és a drog.
                                        A következő megállónál a Balatoni
                                        Vízirendészet munkatársai hívták fel
                                        a figyelmet a biztonságos fürdőzés
                                        szabályaira. A mentőmellényt is
                                        kipróbálhattuk, és egy totót is kitöltöttünk.
                                      A következő állomáson a KRESZ alapján
                                      összeállított 25 kérdéses tesztet oldhattak meg
                                      a táborozók. Ebben főként kerékpárosokra
                                      érvényes szabályok, közlekedési táblák és
    A DUE Médiatáborában az ORFK-Országos                elsőbbségadási szabályok szerepeltek.
    Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával
    immár második éve rendezzük meg a                  Hol? ennyire? – A negyedik helyszínen nem
    balesetvédelmi napot. Ennek sikeres                 csak a közlekedési szabályok ismeretére,
    lebonyolításában a Somogy Megyei                   hanem a matematikai készségeire is szüksége
    Rendőr-főkapitányság, a Balatoni  Az első állomáson máris bedobták a  volt a táborlakóknak, akik több-kevesebb
    Vízirendészeti Rendőrkapitányság és  táborozókat a mélyvízbe, no nem szó szerint,  sikerrel vették az akadályokat.
    a Vöröskereszt működött közre.  hanem a drogfüggőség és más szenvedélyek
                     káros hatásairól szóló kérdőívet töltöttek ki.  Az utolsó, de egyben talán legfontosabb
    A július kilencedikén, délután megtartott  Mellette az úgynevezett „részeg szemüveget”  helyszínen az újraélesztés alapjait
    foglalkozásokon az elsődleges szempont az  is kipróbálhattak, ami olyannak hatott,  ismerhették meg a résztvevők, s egy lelkes
    volt, hogy mindenki megismerje a KRESZ és  mintha az ember enyhén ittas állapotba  táborozó be is mutatta egy szabályos
    a biztonságos fürdőzés szabályait, tekintve,  vagy drog hatása alá került volna. A  művelet lépéseit. Azért reméljük, erre a
    hogy a Balaton partján táborozunk – és  szemüveggel még a célbadobás sem volt  tudásra nem lesz sokszor szükségünk.
    még előttünk áll a hosszú nyári szünet is. gyerekjáték, sokan a felállított doboz mellé   (Bodor Júlia)
                                                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14