Page 15 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 15

PONT TE

    $ I³OGUDM]QDN °ULžVL


    KDWžVD YDQ


    MÉSZÁROS MÁRTON UGYAN
    MÉG CSAK 17 ÉVES, DE MÁR RÉGÓTA
    A FÖLDRAJZKÖNYVEKET BÚJJA. NEMRÉG
    JÖTT HAZA A KANADÁBAN RENDEZETT
    NEMZETKÖZI FÖLDRAJZ OLIMPIÁRÓL,
    $+2/ $= (/6· +£520 +(/<(=(7(77
    HAZÁNK DIÁKJAI ADTÁK. MÉGHOZZÁ
    EGY EZÜSTÉREMMEL A NYAKÁBAN.                                        A kanadai nemzetközi versenyen résztvevő
    „Olyan 4-5 éves lehettem, és már                    diákok, Mészáros Márton jobb oldalon.
    földrajzkönyv volt a kezemben” – meséli
    Mészáros Márton. Először csak a természeti
    képződmények – legyenek azok tavak, folyók,
    hegyek, síkságok – kötötték le figyelmét,  kommunikálnunk.” A szakmai angollal nem
    de azóta komplexebb képet kapott erről  volt gondja a pápai fiúnak, hiszen már azzal
    a tárgyról. Érdeklődése kissé átalakult,  is régóta ismerkedik. A verseny felépítése  és a vízi élővilág fokozott védelme, akár
    így ma már a földrajz inkább társadalmi  sokrétű volt. Egy írásbeli résszel indult, ahol  önkéntesek munkájával végrehajtva.
    összefüggéseiben érdekli. Úgy látja, ennek  egy esszét kellett írnia Mártonnak, amihez
    a tantárgynak nagyon nagy hatása van  egy diagaramm szolgáltatott adatokat.  Ezeket az adatokat is rendszerznie kellett a
    a gazdaság alakulására, sok mindent  Ez a rész kísértetiesen hasonlított egy  versenyzőknek, majd angolul prezentálniuk.
    meghatároz és még több dolgot befolyásol,  történelemérettségihez. Természetesen, egy  Mészáros Márton elárulta, mik jelentették
    akár politikai szemszögből tekintve is.  kutatás mit sem ér terepmunka nélkül. számára a legnagyobb akadályt. „Soha
                                      nem vettem részt ezelőtt élő kutatásban,
    „Ahhoz, hogy áthatóan értsük a társadalom  „Két terepmunkánk is volt, az egyik egy  olyanban, amit saját magam végzek, így
    működését, a gazdasági földrajz és a politikai  művészfalu tanulmányozása volt, turisztikai  ez előszor nagy kihívást jelentett, főleg a
    földrajz tudománya elengedhetetlen” –  szempontok figyelembevételével. Ehhez  természetföldrajzi része, hiszen a város
    vallja. Ő ebben jó pár éve próbál elmerülni,  térképészeti ismeretekre is szükségünk  feltérképezése illetve számlálása, térképre
    és mindig talál valami újat és érdekeset.  volt.” A begyűjtött adatokat a versenyen  rajzolásában már volt rutinom.”
    Ez a lankadatlan érdeklődés vette rá arra,  kellett publikálniuk. A természetföldrajzhoz
    hogy elinduljon a már említett Olimpián.  kapcsolódó terepmunkán a Szent Lőrinc folyót  Az angol szókincsét is külön erre az
    Mivel ez egy rangos verseny, sok idő  kellett megvizsgálniuk a versenyzőknek,  alkalomra turbózta fel, hogy ez se
    kellett a felkészüléshez – ezért vehetett  apályos időszakban. Itt az ökológiai  jelentsen problémát és megszerezhesse az
    részt ő is a Pécsi Tudományegyetem  tudására is szüksege volt Mártonnak,  ezüstérmet. Márton hozzátette: egyenlőre
    egyhetes felkészítő táborában.  hiszen tanulmányoznia kellett azokat a  pénzügyi vagy gazdasági pályára készül,
                     tényezőket, amik károsíthatják a folyó  de mint mindenben, ezekben is látni kell az
    „Ez a verseny azért is volt különleges  mikroökoszitémáját. Erre több megoldást  összefüggéseket, csakúgy mint a földrajzban.
    mert nemcsak egy tantárgy ismeretei  is készített – szerepelt köztük a kevesebb
    kellettek hozzá, hiszen angolul, kellett  hulladékkibocsátás, a takarékos vízfogyasztás  (Springer Barnabás)
                                                     15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20