Page 18 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 18

ÖKOSKODÁS
                 A rovatot az Agrárminisztérium támogatja


    Minőségi életet élsz?
    $= «/(70,1·6«* 0$ (*<,.( 0,1' $ .¸=1<(/9%(1
    0,1' 3(',* $= 25926, «/(77$1, 6=$.,52'$/0$.%$1 ,*(1
    *<$.5$1 +$6=1£/7 )2*$/0$.1$. $=     (6 «9(.%(1
    .(5¾/7 (/· (/·6=¸5 $=21%$1 $ 0$, 1$3,* 6,1&6
    (/)2*$'+$7µ '(),1¯&,µ-$

    „Míg a közkeletű »életszínvonal« és »jólét«  Az életminőség feltételei sem egy előírt  És hogyan is javíthatunk az életminőségen?
    fogalmak lényegében a gazdagságra  normához igazodnak, mindenki saját  Helyes önismerettel, igényességgel, kellő
    utalnak, az anyagi és szellemi szükségletek  magának alakítja ki a szükségleteit. „Jó  bölcsességgel. De fontos megjegyezni,
    kielégítésének módjával állnak   minőségű az életünk, ha úgy érezzük,  hogy legtöbbet egymás életminőségéért
    összefüggésben, az élet minőségén valami  hogy értelme van annak, amit csinálunk,  tehetünk. „A segítség, tisztelet, törődés,
    mást értünk” – mondja Lányi András,  ha képességeink szabadon érvényesülnek,  szeretet, amivel egymást boldoggá tehetjük,
    az Eötvös Loránd Tudományegyetem  ha társaink megértenek bennünket,  mindennél fontosabb. Hisz túlságosan
    Társadalomtudományi Karának    szeretetben és megbecsülésben van  is egymásra utalt nép vagyunk.”
    Településtudományi és Humánökológia  részünk, egészségesek vagyunk, és
    Szakirányának vezetője. Elmondása  nem félelemben töltjük napjainkat.”
    alapján mindenkiben motoszkál olyan
    kérdés, mint a „mikor jó a lét”.
                                       A fiatalság informálása is fontos, hisz
                                       senki sem maga által tesz szert ezekre
                                       bölcsességekre, így érdemes körülnézni,
                                       hogy hogyan is gondolkodtak erről az
                                       előttünk járók, vagy éppen a körülöttünk
                                       élők. „Természetes, hogy ezeket az
    „Az életben boldogulni, az valami  Az életminőség javulását kitartó munkával  elképzeléseket igyekeznek átadni a
    egészen mást, a bőséges fogyasztásnál  érthetjük el. Azonban szerencsés helyzetbe  felnövekvő új nemzedéknek, az pedig
    és a gazdagságnál sokkal többet jelent.”  kerülhetünk azzal is, ha magunk is  hevesen vitatja őket, választ közülük,
    Számos publikáció ért egyet abban,  formálódunk: pl. megváltozik a viszonyunk  hozzátesz és elvesz belőlük.”
    hogy az életminőség a boldogsággal  a társainkhoz, a tanuláshoz, a természethez  S ők is ugyanúgy tudnak segíteni, mint
    egyenlő, Lányi András szerint azonban  vagy a saját természetünkhöz. „Néha  a maguk, mint a társaink életminőségén,
    nem teljesen pontos ez a meghatározás.  ajándékba kapjuk másoktól azt, ami a  mint bárki más. Nem kell ehhez különböző
    „Attól függ, hogy mit értünk boldogságon.  leginkább hiányzott, néha egyik pillanatról  képzettség, hogy tegyenek valami jót a
    Ha csak egy belső jóérzést, akkor az  a másikra megvilágosodik előttünk,  maguk és környezetünk javulásáért.
    nem függ az élet minőségétől.”   hogy idáig ostobán, rosszul éltünk.”           (Bodor Júlia)
    18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23