Page 10 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 10

PRESS OF
                 $ '8( 0ËGLDKÃOÕ]DW   DV Q\ÃUL 0ËGLDWÃERUÃQDN OHJMREE FLNNHLE×O YÃORJDWWXQN    $ VODPPHU N³]³VV¦J    RO\DQ PLQW HJ\
    QDJ\ FVDOžG    $ 6/$0 32(75< (*<5( 1$*<2%% 1«36=(5½6«*1(. ¸59(1' +$=£1.%$1 (*<5(
    1$*<2%% 7(5(7 .$3 (*<5( 7¸%% 9£526%$1 -(/(1,. 0(* £0 0«* 0,1',*
    0$*$6 $=2.1$. $ 6=£0$ $.,. $ .«7 6=µ +$//$7£1 $=7 6( 78'-£. 0,5·/ 9$1
    6=µ 1<¯/7 7,72. +2*< $ '8( 7£%25 (*<,. /(*,60(57(%% $/$.-$ %$%$,7,6=
    -25*26= ,6 .«39,6(/·-( $ 0½)$-1$.    Jorgosz, a vlogger csoport vezetője  Poetry Bajnokságra. A verseny előválogatóján  egy „klisé korszakon”. „El kell kezdeni
    kezdetben csak rapszövegeket írt, a hip-hop  kiemelt lett, majd team slammelni kezdett  törögetni a jeget, hogy te is megírd a
    indította el az alkotás útján, egészen  két barátjával, akikkel nemrégiben harmadik  szokásos ragrímeket, az olyan kliséket,
    pontosan 12 éves kora óta része az életének.  helyezést értek el az Ankertben. mint például a szeretni-feledni, hogy ezeket
    Nagy hatással volt rá az Akkezdet Phiai               majd a későbbiekben el tudd engedni.”
    nevezetű hip-hop trió Nyugat című száma,  Az előadói műfaj hamar Jorgoszhoz
    melyben a slam poetry igéjét hirdetik.  nőtt, elmondása szerint ez egy nagyon  Számára a legkézenfekvőbb téma saját maga,
                     elfogadó közösség, amelyben bárki bármit  ám néha megfűszerezi verseit politikai
    Mégis két évvel ezelőtt próbálta ki magát  elmondhat. A napokban rendezték meg  áthajlásokkal, vagy véleményeivel. „A
    igazán a műfajban, amikor is megnyerte  a Pride Slamet is, mely szintén a műfaj  véleményformálás ellenére, nem érzem
    iskolája házi slam poetry versenyét. Bár  sokszínűségét és a közösség elfogadását  azt, hogy 19 éves fejjel meg tudnám fejteni
    elmondása szerint már ezelőtt is járt  mutatja. „A slammer közösség is olyan,  a világot, és nekem kéne kimondanom az
    slamen, ez adott neki erőt ahhoz, hogy  mint egy nagy család” – mondta. igazságokat.” Leginkább saját érzéseit,
    a későbbiekben az Ankertben tartott                 történeteit meséli el a szabad versei által.
    versenyek egyikén már versenyzőként  „Rengeteg helyre eljutottam a slam poetrynek
    tűnjön fel. Itt nem ért el helyezést, viszont  köszönhetően, jó embereket ismertem  Kérdésünkre elmesélte azt is, nem szereti
    jó pontokat és kellő bíztatást kapott. meg, emellett adott egy más látásmódot a  megtartani magának slameit. Véleménye
                     hip-hophoz való viszonyulásomban.” Mivel  szerint önző dolog, ha valaki nem mutatja
    Mindezek ellenére mégis egy egész évet várt  a slam lényegében szabadverselést takar,  meg másoknak írásait, ám tisztában van
    a következő megmérettetésig, egy 10 szavas  ennek megfelelően a témáit sem lehetne egy  azzal is, hogy ezzel sokan nem értenének
    versenyig, melynek lényege, hogy a közönség  szóval átfogni, behatárolni. Mégis úgy tűnik,  egyet. „Szerintem, ha írunk valamit, abból
    helyben megadott 10 szavából frappáns  a politika egy nagyon jelentős és sokszor  más is tud táplálkozni. Nem mondom azt,
    szöveget kovácsoljon. Jorgosz sikerrel  visszatérő pontja az előadói esteknek és  hogy az én történeteim olyan érdekesek, de
    vette az akadályt, mondani sem kell, első  versenyeknek. Ehhez nagyban hozzájárul a  ösztönöznék mindenkit arra, hogy vegye ki a
    helyezést ért el. Iskolán kívüli harmadik slam  műfaj által megengedett szabadnyelvűség.  fiókból írásait, mert tanulhatunk egymáséból.”
    poetry versenyén harmadik lett, az eddigi
    eredményei pedig kellő impulzust adtak neki  Jorgosz szerint ahhoz, hogy megtaláld a    (Payer Réka)
    ahhoz, hogy nevezzen az Országos Slam  saját témád, mindenképpen át kell menni
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15