Page 14 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 14

PONT TE      $ URYDWRW D 1HP]HWL 7HKHWVËJ 3URJUDP D] (PEHUL (U×IRUUÃVRN
                 0LQLV]WËULXPD ËV D] (PEHUL (U×IRUUÃV 7ÃPRJDWÃVNH]HO× WÃPRJDWMD


    )HOW¦UN¦SH]YH


    HA AZT HISZED, A FÖLDRAJZ NEM TÖBB EGY
    TANTÁRGYNÁL, AMIT HETI KÉT ÓRÁBAN TANULSZ
    A GIMI PADJÁT KOPTATVA, KASZAP KINGA, EGY
    CSÖPPET SEM ÁTLAGOS 17 ÉVES BIZONYÍTJA
    NEKED: NAGYON TÉVEDSZ. ISMERJ MEG EGY
    MOSOLYGÓS, LELKES LÁNYT, AKI AMELLETT,
    HOGY BÁRHOL RÖGTÖNÖZ EGY IDEGENVEZETÉST,
    ARANYÉRMET HOZOTT HAZA AZ IDEI NEMZETKÖZI
    FÖLDRAJZI OLIMPIÁRÓL.
    „Hirtelen kezdődött, a kezembe akadt egy
    atlasz és rákaptam. Teltek az órák és én
    néztem egy-egy oldalt nagyon lelkesen” –
    mesélt a kezdetekről Kinga. Bár a nagyapja
    geológus, és édesapja tizenéves korában
    ugyanilyen lelkes térképnézegető volt,
    nem a családi környezet miatt szerette meg
    igazán ezt a tudományágat. Egy térképpel
    és a fantáziájával kezdődött, majd az  „Lelkes utazó,
    utazás iránti szeretete vitte tovább azon az  és lelkes tervező
    úton, amely egészen Kanadai nemzetközi  vagyok!” Fiatal
    verseny döntőjéig vezetett. Pedig „kis  kora ellenére Kinga
    korában” még nyelvtan versenyekre  már sokat utazott
    járt, és humán beállítottságúnak tartotta  Európa-szerte,
    magát. Mára ez gyökeresen megváltozott,  részt vett német-
    a kémia, a biológia, és a földrajz világa  és lengyelországi cserediákprogramokon,
    az, ami igazán érdekli. Hogy miért? a bakancslistája első helyét azonban Izland
                     foglalja el. A legemlékezetesebbnek azt a
    „Jó érzés, mikor valami elkezd  törökországi utazást tartja, amelyet saját
    kikristályosodni” – mondja. Nem, ez esetben  maga szervezett meg a családjának. Tudni  egyhetes olimpián a multimédiás teszt, a
    nem ásványkincsekre utalt, hanem arra, hogy  kell Kingáról, hogy mielőtt elmegy valahova  háromórás írásbeli és a főleg érvelésen
    a természettudományos tantárgyak egymásra  „átbúj mindent”, ugyanis így olyan dolgokat  és problémamegoldáson alapuló forduló
    épülnek. Nem lehet egy természetben  is észrevesz, amiket felkészültség nélkül  mellett feladat volt a térképrajzolás, és egy
    lejátszódó jelenséget csak biológiailag vagy  nem venne. Hiszen nem csak a turistáknak  ismeretlen terep felfedezése, feltérképezése
    csak fizikailag megvizsgálni, mert nem  szánt látványosságokat kell megnézni! is. S bár az arannyal magasra tette a lécet,
    fogjuk látni az egész képet. Az összefüggések            Kinga jövőre szeretne visszatérni, és
    felfedezésével, a tantárgyak közötti  „Nem az a típus vagyok, aki a szociális  Hongkongban is képviselni hazánkat.
    kapcsolatok meglátása által sokkal könnyebb  kapcsolatait beáldozza egy verseny miatt, de
    megérteni a körülöttünk lévő világot. nyugodt lelkiismerettel mentem Kanadába.” „Hogy hol leszek? Valahol a nagyvilágban.”
                                      Szeptembertől az ELTE Radnóti Miklós
    „Mondják: a matematika az élet  Kinga egy többfordulós, komplex hazai  Gimnáziumban folytatja tanulmányait, és
    minden területére kelleni fog. Én  válogató után került be a delegált csapatba,  bár még nem tudja, merre viszi az útja:
    ezt érzem a földrajzzal is.”   tavaly októbertől idén áprilisig vett részt  belföldre vagy külföldre, Kinga számára
                     online, írásbeli, és szóbeli fordulókon, míg  a környezetvédelem az a terület, amellyel
    Kinga kedvenc területe a természetföldrajz,  végül a legjobb négy közé jutott. Az olimpia  egy életen át tudna lelkesen foglalkozni.
    annak is a biológiával és kémiával  előtt a PTE Földrajzi és Földtudományi  Ahogy ő mondta: „Ez egy túl nagy probléma
    összefüggő részei, de az iskolai keretek közül  intézete alapos felkészítéssel járult  ahhoz, hogy csak úgy el lehessen menni
    kilépve is mindenhol ott van a földrajz: a  hozzá a sikerekhez, egyhetes táborban  mellette. Szeretnék tenni azért, hogy jobb
    társadalomban, a népek kultúrájában, a  szimulálták a nemzetközi verseny  legyen, vagy legalább kevésbé rossz!”
    gazdaságban, éppen ezért egy kis háttértudás  feladatait, korábbi olimpikonok is ellátták
    megkönnyítheti a mindennapi életet.  tanácsaikkal az idei versenyzőket. Az       (Novák Henrietta)
    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19