Page 8 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 8

PRESS OF
                   Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból
     Madarat tolláról,
     embert profiljáról      HAJLAMOSAK VAGYUNK AZ EMBEREKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN MUTATOTT
      ARCUK ALAPJÁN MEGÍTÉLNI. AZ, HOGY EZ JÓ VAGY ROSSZ, NEHÉZ MEGMONDANI,
      0,1'(1(6(75( 7«1< +2*< %£5 1(0 (*< ¼-.(/(7½ -(/(16«*5·/ 9$1 6=µ
      $ .¸=(/0¼/7%$1 -(/(17·6(1 )(/(5·6¸'¸77 $ +$7£6$ «6 (==(/
      3£5+8=$026$1 $ 9(6=«/<(, ,6 .¸11<(%%(1 %()2/<£62/+$7-8.
      AZ EMBEREK RÓLUNK ALKOTOTT VÉLEMÉNYÉT, MINT VALAHA, UGYANAKKOR
      0, 0$*81. ,6 £/'2=$78/ (6+(7¾1. $ 6$-£7 f352),/81.1$.v
      | Frischmann Dávid
      | Fészek – A Pécsi Tudományegyetem
      | Közgazdaságtudományi Karának lapja

      „Ez már egy másik világ, ha pasit akarok  alapján bekategorizáljuk a velünk szembejövő  is sikerült ezt azonosítani, tanultunk
      fogni, nem új rucit veszek, hanem új  embereket, elkönyveljük őket magunkban. róla erkölcstanon középiskolában, vagy
      képet töltök fel a profilomba” — Nagyon                legalább az állásinterjúra való felkészüléssel
      megmaradt ez a mondat abból a filmből,  Bizony rengeteg minden alapján ki lehet  kapcsolatban. A mondat második része
      amiben elhangzott. Már nem igazán  alakítani ezt az álláspontot: ruha, testtartás,  volt az, ami sokkal inkább érdekes volt:
      emlékszem, egy romantikus vígjáték volt.  hajviselet, arcszőrzet és még a végtelenségig  „új képet töltök fel a profilomba”. Nyilván
      Mindenesetre elgondolkodtató ez a mondat.  lehetne sorolni azokat a kiegészítőket és  a közösségi média profiljára utalt a hölgy
      Nekem valahogy mindig furcsa kimondva  testi adottságokat, amik alapján eldöntjük,  (vagy inkább lány, mert 30 körüli nőkről
      hallani ezeket a gondolatokat, amikről  szimpatikus-e valaki még mielőtt kinyitná  szólt a film). Ennyire átvette volna a valós
      mindenki tud, csak valahogy senki nem  a száját, sőt ennél jellemzően sokkal  kontaktusok szerepét az internet? Nos,
      fogalmazza meg őket. Nem is csupán az  többet döntünk el. Ha pedig végül szóba is  ha valaki nem egy elzárt dobozban vagy
      az érdekes, hogy ismeretlenül formálunk  álltunk vele, újabb tényezők befolyásolják  lakatlan szigeten élte le az előző pár évét,
      véleményt, ez így volt, így van, és így  a képet, hangszín, hanglejtés, beszédstílus,  akkor nyilván tudja a választ. Azt nem
      is lesz az idők végéig. Az, hogy hogyan  az igazán elfogulatlanok talán még azt is  gondolom, hogy ez kifejezetten baj lenne,
      vélekedünk valakiről, igen hamar eldől, az  figyelembe veszik, amit mond. Ez nem  remek lehetőséget biztosít mindannyiunknak,
      első benyomás kialakul bennünk, mielőtt  újdonság, mindannyian észrevettük már  hogy kapcsolatban legyünk mindenkivel,
      még megszólalna, múltbéli tapasztalataink  ezt magunkon, vagy ha magunkban nem  akivel amúgy aligha találkoznánk akár csak
      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13