Page 6 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 6

PRESS OF
                   Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból


     Skatulyák

      ÍTÉLTEK MÁR MEG TÉGED TÉVESEN? ÉS TE ÍTÉLTÉL MÁR MEG VALAKIT TÉVESEN?
      TUDOD MI ENNEK A PSZICHOLÓGIAI HÁTTERE? MEGMUTATJUK NEKTEK,
      +2*< 0,«57 .$7(*25,=£/-8. $= (0%(5(.(7 0£5 $= (/6· 7$/£/.2=£61£/
      | Bárandi Dóri
      | Szinapszis – A Semmelweis Egyetem
      | hallgatói lapja      Az utcán sétálunk. A szembejövő emberek
      arcát fürkészve azon merengünk,
      hogy vajon milyenek is lehetnek. Egy
      arckifejezés, egy gesztus vagy akár csak a
      külső megjelenés alapján, szinte azonnal
      számtalan gondolat suhan át az agyunkon,
      aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat,
      hogy már kész „kategóriadobozokkal”
      rendelkezünk, amelyekbe legtöbbször
      képesek vagyunk minden embertársunkat
      könyörtelenül beleerőszakolni. Egy angol
      klinikai pszichológus, Linda Blair szerint az
      embereknek mindössze hét másodpercre van
      szükségük ahhoz, hogy egy első találkozás
      alkalmával véleményt formáljanak a másikról.
      A fentiek függvényében a fejünkhöz
      kaphatunk, hogy milyen kevés is
      kellhet ahhoz, hogy egy ígéretesnek
      tűnő emberi kapcsolatunkat néhány
      elhamarkodott gondolat miatt jó mélyre
      süllyesszük abban a képzeletbeli
      fiókunkban. Ha pedig az első találkozáson
      sikeresen túljutunk, és benyomásaink
      pozitívak, akkor is előfordulhat, hogy
      a későbbiekben hajlamosak vagyunk
      a másikat tévesen megítélni.

      DE MIÉRT IS SZELEKTÁLUNK?     meg a másik személyiségét, illetve, hogy az  közösség tagjaira feltétel nélkül vonatkoztak,
      A pszichológusok szerint ez egyfajta  önmagunkról közvetített kép is megfeleljen  attól eltérni nem lehetett. Nyilvánvalóan
      tudatalatti viselkedés, amely a túlélési  annak a valóságnak, amit közölni szeretnénk.  ez elengedhetetlen volt az életben
      ösztönünkből fakad. Amikor először                  maradáshoz és a teljes csoport integritásának
      találkozunk valakivel, akkor ösztönszerűen  Mondhatni, egyfajta közösségi szereppel  megőrzéséhez, azonban napjainkban ez
      felmérjük, hogy fenyegetve vagyunk-e  is bír, hiszen az evolúció során az egyén  már másképpen működik. A közösségi
      bármilyen formában a másik által. Csakhogy  fennmaradásához elengedhetetlen volt a  érdekekkel szemben egyre hangsúlyosabbá
      az első találkozást legtöbbször nem órákon  valamely csoporthoz való tartozás. Régebben  válik az egyéni érdekérvényesítés,
      át tartó ön- és társelemzés követi. Az időnk  úgy működött, hogy az adott életközösség  valamint az a tény, hogy manapság már
      igencsak kevés arra, hogy helyesen ítéljük  megalkotta saját szabályait, amelyek a  számtalan csoport részesei lehetünk.
      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11