Page 3 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 3

HELLO BROTHER      A „kínai      Facebook”
      térhódítása      A járvány kitörése óta elképesztő
      mennyiségű ember özönlött a TikTok névre
      keresztelt kínai fejlesztésű alkalmazásra,
      ami méltán híres a licences zenék ingyenes
      használatáról. A hirtelen jött népszerűséget
      mi se mutatja jobban, minthogy 12  szenvedett, mert a csapattársai kirúgták  elcsalt korral a profiljukban. A nyáron egy
      millió dollárnak megfelelő összegű profit  ugrás közben a lábát, és nem heccből,  gyerektáborban voltam arcot festeni, ahol
      ütötte a markukat a járvány kezdete  hanem a lány kérésére, hogy feltolhassa  az átlag kor nagyjából 10 év volt. Ebbe a
      óta. Napjainkban már olyan hatalmas  a netre az épp népszerű hashtagekkel  korosztályba tartozó – ha nem fiatalabb
      közösségimédia-platformokkal vetekszik,  az erről késült videót. Napjainkban  –, lányok kérdezgették tőlem, hogy van-e
      mint a Facebook és az Instagram. értékmérő lett a nézettség, és a kedvelések  TikTokom, mert szeretnének bekövetni.
      Na de kérdem én, mire fel ez a nagy  száma, amik átitatják a közösségi média  El voltam hűlve, hogy egyáltalán tudnak
      rajongótábor? Persze, persze ott vannak  világát, de a TikTok egy új színteret  ennek a létezéséről, ráadásul jobban tudják
      a korábban említett ingyenes zenék,  adott ezeknek az elkorcsosulására. használni, mint én valaha fogom. És mikor
      amit mindenki kiélvez, de arról senki  Egyre többet hallani, hogy tizenévesek  megkérdeztem tőlük, nekik miért van, akkor
      nem ejt szót, hogy az előadóknak  álma TikTok-sztárnak lenni, vagy  azt mondták, mert mindenki másnak is.
      mennyit fizet ezért havonta a TikTok,  épp influencerként milliókat húzni le  És tudjátok nekem miért nincs TikTokom?
      vagy egyáltalán fizet-e. Tény, hogy a  nagyvállalatokról. Nincs annyi szponzorációs Mert nincs annyi szabadidőm, amennyit
      szóban forgó énekeseknek is nagyszerű  lehetőség, hogy minden hasonló gyerek álma ezek az általam csak butító alkalmazásnak
      promóció, ha eltátogják a saját számukat a  megvalósulhasson, és azt kell, mondjam:  hívott appok elvennének az életemből.
      telefonjuk előtt, és a rajongóik „duettezni”  hála Istennek. Remélem, ez egy pofon  Mert pontosan mire is jó a TikTok?
      tudnak velük. Ennek ellenére én mégis  számunkra, hogy egy trend követése, egy  Leülsz elé, tátogsz egyet, pörgeted a
      megkérdőjelezem ennek a létjogosultságát.  dekoltázs villantás, egy olyan kép, amit  videókat, aztán azon kapod magad,
      Az idióta kihívások sorra követik egymást,  nem mernél megmutatni a nagymamádnak,  hogy három órád semmivé lett, és egy
      amikből gyakran baleset lesz, rosszabb  nem vezet semmilyen jövőképhez.  deka értéket nem szívtál magadba.
      esetben halállal végződik. Múltkor a The  A legszomorúbb az egészben, hogy egyre
      Sun írt róla, hogy egy kislány gerinctörést  fiatalabbak vannak jelen az interneten   (Szalai Bogi)

      IMPRESSZUM • DUE Tallózó – Válogatás az ország diáklapjaiból
      A DUE Médiahálózat és a DUE Médiaügynökség havilapja • 2020. szeptember, XXII. évfolyam, 7. szám • Lapmenedzser: Zala Orsolya • Főszerkesztő: Szalai Boglárka •
      Szeptemberi szerzőink: Bezzeg Hanna, Bihari Bernadett Luca, Bodor Julcsi, Bogdán Noémi, Lami Krisztofer, Lendvai Martin, Molnár Blanka, Novák Henrietta, Pap
      Rebeka, Springer Barnabás, Szalai Boglárka, Vadász Viola, Végh János, Vida Zsanka, Vörös Rebeka Fanni, Zachariás Zsuzsanna • Kiadja a DUE Produceri Iroda Kft.
      és a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete • Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf. 14. • Telefon/fax: +36 1 222 8213 • Hirdetésfelvétel: DUE Médiaügynökség,
      1148 Budapest, Örs vezér tere 11. • Tel.: +36 1 220 5844 • E-mail: due@due.hu • Honlap: www.due.hu • A DUE Tallózó olvasható az interneten is: www.duetallozo.hu
                           1\RPGDL HOĘNpV]tWpV  $UW&HQWUXP ‡ 1\RPGD  3DXNHU 1\RPGD ‡ 1\LOYiQWDUWiVL V]iP
                                   ‡ ,661       ‡ 0HJMHOHQLN pYHQWH Q\ROFV]RU  ‡ $ ODSRW D '8( 0p
                           GLDJ\Q|NVpJ WHUMHV]WL LQJ\HQHVHQ D '8( 5iGLy 2UV]iJRV ,VNRODUiGLy +iOy]DWiQDN
                           LVNROiMiEDQ pV WRYiEEL   RNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQ ‡ $ '8( 0pGLDKiOy]DWKR] D GLiNODSRW
                           EHNOGĘ V]HUNHV]WĘVpJHN DXWRPDWLNXVDQ KR]]iMiUXOQDN D] XWiQN|]OpVKH] D FLNNHN U|YLGtWp
      A tehetséges diákújságírókat és a DUE Tallózót a Nemzeti Tehetség Program,  VpKH] VWLOL]iOiViKR] ‡ $] LVNROD~MViJRNEyO iWYHWW SXEOLNiFLyN WDUWDOPipUW D '8( 7DOOy]y
      D] (PEHUL (UĘIRUUiVRN 0LQLV]WpULXPD pV D] (PEHUL (UĘIRUUiV 7iPRJDWiVNH]HOĘ WiPRJDWMD
                           QHP YiOODO IHOHOĘVVpJHW
                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8