Page 10 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 10

PRESS OF
                   Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból


      Disneyland
      0,1'(1 *<(5(. £/0$ (*<6=(5 «/·%(1
      TALÁLKOZNI MICKEY EGÉRREL, ÉS FOTÓZKODNI
      PÁN PÉTERREL. WALT DISNEY VOLT AZ ÁLMOK
      6=¾/·+(/<«1(. 0(*£/02'µ-$ $0,%·/ 0£5
       /£72*$7+$7µ 3$5. /«7(6¾/7 9,/£*6=(57(
      '( +2*< ,6 .(='·'¸77 $= (*«6="      | Varga Flóra – Tiszta szívvel
      | az Apáczai Csere János Gyakorló
      | Gimnázium és Kollégium iskolaújsága


      Az 1940-es évek elején járunk. Száraz,
      hűvös az este Los Angelesben. Walter
      Elias Disney elgondolkozva kitekint
      lakásának ablakából. Hirtelen furcsa kép
      villan fel előtte: egy hatalmas park, ahol a
      gyerekek és a szülők együtt szórakoznak.

      A következő napokban sokat gondolkodott
      erről a parkról. Minél többet gondolkodott,
      annál kreatívabb és színesebb lett a kép.
      Ezt a helyet Walt Disneylandnek hívta.
      Az eredeti tervek szerint Disneyland egy
      nyolcholdas területen jött volna létre a
      Burbank Studios épülete mellett, hogy az ott
      dolgozók kikapcsolódhassanak családjaikkal.

      Habár a második világháború miatt az
      építkezéseket nem tudták elkezdeni, az  emlékeznek a gondtalan időkre, amelyek itt
      ötletek folyton jöttek. Hamar világossá  megelevenednek, a Main Street kellemes,
      vált, hogy nyolc hold nem elég. Végül  boldog emlékeket idéz majd fel. A fiatalabb
      1953-ban sikerült szerezni egy százhatvan  látogatóknak kaland lesz visszapörgetni a
      holdas területet Anaheimben (igaz, ebből  naptárat a nagyszüleik gyerekkoráig.” Az
      a 160 holdból ma csak 85 látogatható).  itt található tűzoltóépület felső szintjén
      Kellett a hely a folyóknak, vízeséseknek  maga Walt Disney lakott az építkezések
      és hegyeknek, amiket Disney tervezett. alatt. Még ma is be van rendezve, de nem
                       látható, habár minden este egy villanyt
      A park építése 1954-ben kezdődött, tizenkét  fölkapcsolva hagynak Disney emlékére.
      hónappal a tervezett nyitás előtt. Amikor
      a dizájn kialakítására került sor, Walt  Egy másik területe Disneylandnek
      Disney öt részre osztotta Disneylandet. Adventureland (Kalandpark) volt. A készítői
                       szerettek volna egy igazán egzotikus teret
      Akik belépnek Disneylandbe, azok a Main  kialakítani. Erről a következőket mondták:
      Street, U.S.A (Fő utca, U.S.A) részre jutnak.  „Ahhoz, hogy egy olyan világot készítsünk,
      Ezt a területet úgy alakították ki, hogy a  amelyet álmainkban láthatunk, elképzeltük
      régi Amerika utcáira hasonlítson. Walt  magunkat a civilizációtól messze, az
      Disney ezt mondta róla: „Azoknak, akik még  afrikai és ázsiai dzsungelek sűrűjében.”
      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15