Page 12 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 12

PONT TE      $ URYDWRW D 1HP]HWL 7HKHWVËJ 3URJUDP D] (PEHUL (U×IRUUÃVRN URRYDYDWRWRW W DD 11H1HHPP]P]PP HWHWL L 7H7H7H7H7HKKHKHKKHKHKHHKHKHKHHHKHWVWVWVWWVWWVWWVVWVWVWVVËJËËËJËJËJËJËJËJËJJJËJ 3333333333333UUURURURRUURURURRURURRURRJJUJUUJUUJJJUJJJJUJUJJJJ
                   $
                   0LQLV]WËULXPD ËV D] (PEHUL (U×IRUUÃV 7ÃPRJDWÃVNH]HO× WÃPRJDWMD QLQLQLQLV]V]V]V]]V WËWËWËWËWËULULULXPXPD ËËËVVV D]DD]]D] ((((((((((PPPPPEPEEEPEEEEPPPEPPPEEEHHHUHUHUHUHHHUHUHULLLLL ((UU(UUU×I×××I×II×I×I×II×I×IRRURURURURUUUUUU
                   0L
                   0L
      Feltérképezve      HA AZT HISZED, A FÖLDRAJZ NEM TÖBB
      EGY TANTÁRGYNÁL, AMIT HETI KÉT ÓRÁBAN
      TANULSZ A GIMI PADJÁT KOPTATVA, KASZAP
      KINGA, EGY CSÖPPET SEM ÁTLAGOS 17 ÉVES
      BIZONYÍTJA NEKED: NAGYOT TÉVEDSZ. ISMERJ
      MEG EGY MOSOLYGÓS, LELKES LÁNYT, AKI
      AMELLETT, HOGY BÁRHOL RÖGTÖNÖZ EGY
      IDEGENVEZETÉST, ARANYÉRMET HOZOTT HAZA
      A TAVALYI NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI OLIMPIÁRÓL.
      „Hirtelen kezdődött, a kezembe akadt egy
      atlasz és rákaptam. Teltek az órák, és én
      néztem egy-egy oldalt nagyon lelkesen” –
      mesélt a kezdetekről Kinga. Bár a nagyapja  Kinga kedvenc területe
      geológus, és édesapja tizenéves korában  a természetföldrajz,
      ugyanilyen lelkes térképnézegető volt,  annak is a biológiával és kémiával
      nem a családi környezet miatt szerette  összefüggő részei, de az iskolai keretek közül  előtt a PTE Földrajzi és Földtudományi
      meg igazán ezt a tudományágat. Egy  kilépve is mindenhol ott van a földrajz: a  intézete alapos felkészítéssel járult
      térképpel és a fantáziájával kezdődött,  társadalomban, a népek kultúrájában, a  hozzá a sikerekhez, egyhetes táborban
      majd az utazás iránti szeretete vitte tovább  gazdaságban, éppen ezért egy kis háttértudás  szimulálták a nemzetközi verseny
      azon az úton, amely egészen a kanadai  megkönnyítheti a mindennapi életet.  feladatait, korábbi olimpikonok is ellátták
      nemzetközi verseny döntőjéig vezetett. Pedig             tanácsaikkal az idei versenyzőket. Az
      „kiskorában” még nyelvtan versenyekre  „Lelkes utazó és lelkes tervező vagyok!” Fiatal  egyhetes olimpián a multimédiás teszt, a
      járt, és humán beállítottságúnak tartotta  kora ellenére Kinga már sokat utazott Európa- háromórás írásbeli, és a főleg érvelésen
      magát. Mára ez gyökeresen megváltozott,  szerte, részt vett német- és lengyelországi  és problémamegoldáson alapuló forduló
      a kémia, a biológia, és a földrajz világa  cserediákprogramokon, a bakancslistája  mellett feladat volt a térképrajzolás, és egy
      az, ami igazán érdekli. Hogy miért? első helyét azonban Izland foglalja el. A  ismeretlen terep felfedezése, feltérképezése
                       legemlékezetesebbnek azt a törökországi  is. S bár az arannyal magasra tette a lécet,
      „Jó érzés, mikor valami elkezd   utazást tartja, amelyet saját maga szervezett  Kinga jövőre szeretne visszatérni, és
      kikristályosodni” – mondja. Nem, ez  meg a családjának. Mielőtt elmegy valahova,  Hongkongban is képviselni hazánkat.
      esetben nem ásványkincsekre utalt, hanem  „átbújik mindent”, ugyanis így olyan dolgokat
      arra, ahogy a természettudományos  is észrevesz, amiket felkészültség nélkül  „Hogy hol leszek? Valahol a nagyvilágban.”
      tantárgyak egymásra épülnek. Nem  nem venne. Hiszen nem csak a turistáknak  Szeptembertől az ELTE Radnóti Miklós
      lehet egy természetben lejátszódó  szánt látványosságokat kell megnézni! Gimnáziumban folytatja tanulmányait, és
      jelenséget csak biológiailag vagy csak                bár még nem tudja, merre viszi az útja:
      fizikailag megvizsgálni, mert nem fogjuk  „Nem az a típus vagyok, aki a szociális  belföldre vagy külföldre, Kinga számára
      látni az egész képet. Az összefüggések  kapcsolatait beáldozza egy verseny miatt, de  a környezetvédelem az a terület, amellyel
      felfedezésével, a tantárgyak közötti  nyugodt lelkiismerettel mentem Kanadába.” egy életen át tudna lelkesen foglalkozni.
      kapcsolatok meglátása által sokkal könnyebb             Ahogy ő mondta: „Ez egy túl nagy probléma
      megérteni a körülöttünk lévő világot. Kinga egy többfordulós, komplex hazai  ahhoz, hogy csak úgy el lehessen menni
                       válogató után került be a delegált csapatba,  mellette. Szeretnék tenni azért, hogy jobb
      „Mondják: a matematika az élet   októbertől áprilisig vett részt online,  legyen, vagy legalább kevésbé rossz!”
      minden területére kelleni fog. Én  írásbeli és szóbeli fordulókon, míg végül
      ezt érzem a földrajzzal is.”    a legjobb négy közé jutott. Az olimpia         (Novák Henrietta)
      12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17