Page 9 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 9

PRESS OF
      havi rendszerességgel is. A bajt én abban  van szó, hogy „eldzsentriesedett” az egész  majd bezsebelni belőle. Logikusnak tűnik
      látom, hogy olyan esetekben is teljesen  világ. Azt azonban nem tagadhatjuk, hogy  tehát, hogy olyan képek/megosztások/
      átvette a személyes kapcsolatok szerepét,  előfordulhat ilyesmi, legalábbis megvannak a  bejegyzések felé fordul, amelyekkel erre
      amikor egyáltalán nem lenne indokolt. Ott  hosszú távú veszélyei. Nem a nálunk idősebb  a legtöbb esélye van. A viselkedése is ez
      éljük az életünk, ott akarunk olyan képet  generáció van veszélyben, még talán nem  alapján változik majd, végül pedig saját
      kialakítani magunkról, amilyet szeretnénk  is mi, de a fiatalabbak igen, azok, akiknek  maga áldozatává válik. Olyan lesz, amilyen
      láttatni. Az, hogy jobb színben tüntessük fel  még csak most alakul ki az értékrendje,  a „face-en” elfogadott és ez nem biztos, hogy
      magunkat mások előtt, igen komoly múltra  formálódik ki a jelleme és világlátása, igen  egyenlő azzal az emberrel, aki egyébként
      tekint vissza. Móricz számos regényében  komoly veszélyben vannak. A személyes  lett volna, és egyáltalán nem biztos, hogy
      foglalkozott a „dzsentri” már-már komikus  kapcsolatok elsorvadásával komoly esélye  az így kialakuló személyisége a „jobb”. Nem
      világával. (Természetesen nem csak az  van annak, hogy egyre kevesebben maradnak  hiszem, hogy az lenne a legnagyobb baj,
      1800-as évek végén voltak ilyen emberek,  az olyan fiatalok, akik, hogy az ismert dalt  hogy mások ítélkeznek felettünk a profilunk
      de ez talán a legismertebb). Persze senki  idézzem: „a sikereket nem lájkokban mérik”.  alapján, hanem sokkal inkább az, ha saját
      sem akarja magát rossz fényben feltüntetni,  Ha pedig valaki valóban a kedveléseket  magunkat is alávetjük ennek a képnek, amit
      igyekszünk az életünk szebbik oldalát  tekinti értékmérőnek saját magára nézve,  végső soron mi alakítunk ki magunkról,
      megosztani. Nincs is ezzel baj, amíg nem arról  akkor nyilván a lehető legtöbbet szeretné  az alapján, amit mások elvártak tőlünk.
                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14