Page 13 - DUE_TALLOZO_2020_SZEPTEMBER
P. 13

PONT TE


      A földrajznak óriási      hatása van

      MÉSZÁROS MÁRTON UGYAN MÉG CSAK 17 ÉVES,
      DE MÁR RÉGÓTA A FÖLDRAJZKÖNYVEKET BÚJJA.
      TAVALY JÖTT HAZA A KANADÁBAN MEGRENDEZETT
      1(0=(7.¸=, )¸/'5$-= 2/,03,£5µ/ $+2/ $= (/6·
      HÁROM HELYEZETTET HAZÁNK DIÁKJAI ADTÁK.
      MÉGHOZZÁ EGY EZÜSTÉREMMEL A NYAKÁBAN.


      „Olyan 4-5 éves lehettem, és már
      földrajzkönyv volt a kezemben” – meséli
      Mészáros Márton. Először csak a természeti
      képződmények – legyenek azok tavak, folyók,
      hegyek, síkságok – kötötték le figyelmét,
      de azóta komplexebb képet kapott erről
      a tárgyról. Érdeklődése kissé átalakult,
      így ma már a földrajz inkább társadalmi
      összefüggéseiben érdekli. Úgy látja, ennek
      a tantárgynak nagyon nagy hatása van  résszel indult, ahol egy esszét kellett írnia
      a gazdaság alakulására, sok mindent  Mártonnak, amihez egy diagram szolgáltatott
      meghatároz és még több dolgot befolyásol,  adatokat. Ez a rész kísértetiesen hasonlított
      akár politikai szemszögből tekintve is.  egy történelemérettségihez. Természetesen
                       egy kutatás mit sem ér terepmunka nélkül. Ezeket az adatokat is rendszereznie kellett a
      „Ahhoz, hogy átlássuk a társadalom                  versenyzőknek, majd angolul prezentálniuk.
      működését, a gazdasági földrajz és a politikai  „Két terepmunkánk is volt, az egyik egy  Mészáros Márton elárulta, mik jelentették
      földrajz tudománya elengedhetetlen” –  művészfalu tanulmányozása volt turisztikai  számára a legnagyobb akadályt. „Soha
      vallja. Ő ebben jópár éve próbál elmélyülni,  szempontok figyelembevételével. Ehhez  nem vettem részt ezelőtt élő kutatásban,
      és mindig talál valami újat és érdekeset.  térképészeti ismeretekre is szükségünk  olyanban, amit saját magam végzek, így
      Ez a lankadatlan érdeklődés vette rá arra,  volt.” A begyűjtött adatokat a versenyen  ez először nagy kihívást jelentett, főleg a
      hogy elinduljon a már említett olimpián.  kellett publikálniuk. A természetföldrajzhoz  természetföldrajzi része, hiszen a város
      Mivel ez egy rangos verseny, sok idő  kapcsolódó terepmunkán a Szent Lőrinc folyót  feltérképezése, illetve számlálása – a
      kellett a felkészüléshez – ezért vehetett  kellett megvizsgálniuk a versenyzőknek,  térképre rajzolásában már volt rutinom.”
      részt ő is a Pécsi Tudományegyetem  apályos időszakban. Itt az ökológiai
      egyhetes felkészítő táborában.   tudására is szüksege volt Mártonnak,  Az angol szókincsét is külön erre az
                       hiszen tanulmányoznia kellett azokat a  alkalomra turbózta fel, hogy ez se
      „Ez a verseny azért is volt különleges, mert  tényezőket, amik károsíthatják a folyó  jelentsen problémát és megszerezhesse az
      nemcsak egy tantárgy ismeretei kellettek  mikroökoszitémáját. Erre több megoldást  ezüstérmet. Márton hozzátette: egyelőre
      hozzá, hanem kiváló nyelvtudás is, hiszen  is készített – szerepelt köztük a kevesebb  pénzügyi vagy gazdasági pályára készül,
      angolul kellett kommunikálnunk.” A szakmai  hulladékkibocsátás, a takarékos vízfogyasztás  de mint mindenben, ezekben is látni kell az
      angollal nem volt gondja a pápai fiúnak,  és a vízi élővilág fokozott védelme, akár  összefüggéseket, akárcsak a földrajzban.
      hiszen már azzal is régóta ismerkedik. A  önkéntesek munkájával végrehajtva.
      verseny felépítése sokrétű volt. Egy írásbeli                      (Springer Barnabás)
                                                        13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18