Page 7 - DUE Tallozo 2018 szeptember
P. 7

PRESS OF
   Feminizmus?


    EGYRE GYAKRABBAN EMLEGETETT FOGALOM A FEMINIZMUS.
    SOKSZOR, SOK HELYEN LÁTJUK, ESETLEG HASZNÁLJUK IS.
    DE TISZTÁBAN VAGYUNK, MIT JELENT PONTOSAN
    ÉS MIK A HATÁRAI? MENNYIRE VÉLEKEDIK MÁSHOGY
    $ 7«0£5µ/ (*< 1· «6 (*< )«5)," (11(. -£57$0 87£1$
    A DUE MÉDIAHÁLÓZAT NYÁRI TÁBORÁBAN.    A feminizmus jogi mozgalom a huszadik  haj és beállított Insta-képek jellemeznek
    században indult el. Célja a nők  a legjobban. Jó beszélgetni ezekkel
    egyenjogúsítása volt. Olyan nagy személyek  a srácokkal, de egy párkapcsolatban
    adták hozzá a nevüket, mint az amerikai Maya  már nem tudjuk őket elképzelni,
    Angelou költőnő, Hellen Keller aktivista,  hasonlóan a maszkulin nőket sem.
    vagy a mexikói festőnő Frida Kahlo. Sok nő
    úgy véli, hogy a feminista mozgalom feladata  Zsolti úgy vélekedik, hogy csak a közép-
    a társadalom véleményének átformálása a  és felső osztálybeli, szellemimunkás-
    gyengébb nemről és lényegesnek tartják,  családokban valósítható meg a „feminista
    hogy az anyák szülés után is tudják  családmodell”, mert ott mindkét szülőnek
    folytatni a karrierjüket, a munkahelyeik  fontos állása van, és közösen viszik a
    több gyerek után is visszavárják őket. háztartást is. Ez egy vidéki, szegényebb
                     környezetben egész másképp van. Ha az
    A táborban szakmai vezetőket és  apa három műszakban, esetleg külföldön  csak a fizetésbeli különbségek. Ugyanazért
    csoportvezetőket kérdeztem erről a  dolgozik, nem tudja kivenni a részét a  a munkáért és minőségért egy nő sokkal
    megosztó kérdésről: Herczeg Zsoltot, Berei  háztartási teendőkből, ami így az anyára  kevesebb pénzt kap, mint egy férfi .
    Danit, Hanis Patríciát, és Gálosi Dórit.  marad. Zsolti álláspontja az, hogy a
                     nemek közt igenis vannak, és kellenek,  Hatalmas hátrány ez többek között egy
    Dóri szerint mindenkinek mindenhol  hogy legyenek különbségek. Ezeket  egyedülálló anyának. De Dani szerint a
    egyenlőnek kellene lennie, a feminista  intelligensen kell kezelnünk. Ne legyünk  feminizmus már radikalizálódott, és nem az
    mozgalom csak egy kis szelete egy ideális  se hímsoviniszták, se feminácik! egyenlőségről, hanem az előjogokról szól.
    világ megteremtésének. Pasik is lehetnek               Nőkről, akik nem versenyezni akarnak a
    feministák, mert együtt kellene dolgoznunk  Az egyformaság kulcsfogalom a kérdésben.  férfiakkal, hanem nyerni. A genderkurzus
    egymás elfogadásért. Nevetségesnek tartja,  Hanis Patri is ezért nem tud teljes  az, amikor a nők arra hivatkozva, hogy
    hogy sok feminista elutasítja a nőtársait,  mellszélességgel kiállni a feminizmus  valamiben a férfiak jobbak, sikeresebbek,
    mert sminkelnek, szeretik a divatot és a  mellett, mert ugyanazok a tapasztalatai,  vagy egyszerűen csak többen művelik,
    főzést. „Ez két teljesen különböző dolog”  mint Zsoltinak: egy nemtelen maszlaggá  előjogokat követelnek maguknak. A
    — mondta — „Attól, hogy szeretek nőiesen  olvad össze a társadalmunk. Szerinte ez  parlamenti kvóta ékes példa erre a (a
    öltözködni, még nem az a leghőbb vágyam,  a mozgalom az udvariasság kárára válik,  törekvés célja, hogy ugyanannyi nő
    hogy egy férfi alárendeltje legyek.” a fiúk és fériak közül egyre kevesebb az  legyen a parlamentben, mint férfi ).
                     úriember, mert a lányok sem igénylik,  „A nők egyenjogúsítására legfőképpen a
    „Bár a feminizmus egy fontos törekvés, a  hogy kinyissák nekik az ajtót. Patri szerint  Közel-Keleten lenne szükség” – mondta
    nőknek egyenlőnek, de nem egyformának  a nőknek segíteniük kellene a férfiak  Dani. Ott tényleg nem tekintik embernek a
    kéne lennie a férfiakkal.” – mondja  udvarias viselkedését, nem elutasítani azt. nőket: nem vezethetnek és szavazhatnak,
    Zsolti. Szerinte tipikus jelenség egy  Berei Dani érdekes álláspontot képvisel.  nem lehetnek vállalkozók, csak burkában
    vezető pozícióban lévő nőnél, hogy  Szerinte a mozgalom Amerikában és  léphetnek ki az utcára, és a családapa
    kemény, határozott és kíméletlen lesz,  Európában elérte a célját. Manapság a nők  bármikor eladhatja a lányát öt tevéért. Ehhez
    amit a külseje is tükröz. Ezzel szemben  szavazhatnak, vállalhatnak munkát és nem  képest szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
    mindannyiunknak van egy fiú ismerőse,  a gyerekszülésre vannak determinálva.
    akit a csőnadrágok, tökéletesen belőtt  Az egyetlen lényeges, valós probléma már       (Pap Rebi)
                                                      7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12