Page 21 - 01_32_nagy.pdf
P. 21

BETÖLTJÜK AZ ŰRT
                   $ URYDWRW D] (PEHUL (U×IRUUÃVRN 0LQLV]WËULXPD WÃPRJDWMD

      Mindig topon lenni
      AVAGY MIÉRT LEGYÉL MENTŐS?

      $ +«7.¸=1$32. +·6(, /£7+$7$7/$1 6=83(5+·6¸. ,/<(1
      «6 (++(= +$621/µ -(/=·6 6=(5.(=(7(..(/ ,//(7-¾. $ 0(17·£32/µ.$7
      x 1(0 9«/(7/(1¾/ ., 1( (0/«.(=1( 3«/'£8/ $ 6$-£7 7(67, «36«*«7
      .2&.£=7$7µ $ )«/ 9£52621 .(5(6=7¾/ 6=£*8/'µ 0(17·6 9,'(µ-£5$
      $0, $= (*«6= 9,/£*27 %(-£57$ 9$*< ., 1( £/'$1£ $11$. $ 1(9«7
      $., (*< 5266=8//«7 9$*< %$/(6(7 87£1 $= «/(7«7 0(*0(17,
      0(17·61(. /(11, ',&6·6«* '( 1(0 &6$. (=«57 «5, 0(* 9£/$6=7$1,
      (=7 $ +,9$7£67


      A mentőápoló a sürgősségi betegellátás  előléptetést kínált neki: ha továbbképzi magát,  mentősök legfontosabb képessége. Zsolt
      elengedhetetlen eleme: elsősorban  rohamkocsin dolgozhat. 40 évesen nem  egy példát is említ: egyszer civilként
      esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosi,  gondolta volna, hogy fogja még használni az  közlekedett Ausztria felé, amikor az előttük
      illetve mentőtiszti kocsin, sürgősségi  ofő, a felelés és a dolgozat szavakat, de mégis  hajtó autó sofőrje ráhúzta a kormányt a
      osztályon tevékenykedik, csapat tagjaként  ez történik vele: most a Raul Wallenberg  szalagkorlátra és a három utasával együtt
      (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz  Szakgimnázium 14. osztályos tanulója. az árokba csapódtak. Zsolt és társai
      részt a betegek mentésében és sürgősségi  „Itt mindig topon kell lenni, fejben és testben  habozás nélkül ellátták a sérülteket.
      ellátásában. Mondhatni, rajtuk múlik, hogy  is” – mondta a szakma kihívásairól R. Zsolt,  De mentősnek lenni nem csak kihívás, ez
      nagyobb baj esetén otthagyjuk-e a fogunk. mentőápoló. „Több óra ébrenlét után is jöhet  a hivatás jócskán tartogat örömforrásokat
      „A sorkatonai szolgálatot mentőápolóként  olyan helyzet, amikor jól kell dönteni, mert  is. R. Zsolt szerint jó érzés, ha úgy hagyják
      teljesítettem a 2000-es évek elején. Azóta  a döntésünk egy ember életébe is kerülhet.”  el a helyszínt, hogy tudják, minden tőlük
      viszont annyi mindent elfelejtettem, hogy  Hasonlóan vélekedik B. Levente is, aki  telhetőt megtettek a betegért. Levente
      mindent újra kellett tanulnom. 2016-ban  szerint mindig „észnél kell lenni és higgadtan  azt mondja, „leírhatatlanul jó érzés, ha
      csatlakoztam a Ferihegyi mentőszolgálathoz -  kell cselekedni.” Levente őszintén beszélt:  sikerül valakinek megmenteni az életét”.
      este 10-kor elküldtem az önéletrajzom, reggel  követett már el hibát egy hosszabb, fárasztó  „Látni azt, hogy egy beteg él és ezt
      9-kor hívtak, hogy találkozzunk” – mesélte  műszak végén, ám szerencsére időben  megköszöni… csodálatos érzés” – mondja
      az ősdués Kecskeméti Dávid, aki évekig  sikerült kijavítania a hibáját. „Ekkor sikerült  Levente, aki éppen ezért elsősorban
      bulvárfotós volt. Azt mondta, hogy amikor a  megtanulnom, hogy minden egyes tettünknek  olyannak ajánlja ezt a hivatást, aki tud
      váltáson gondolkodott, olyan dolgot keresett,  óriási súlya és jelentősége van” – mondta. önzetlen lenni. Ezen kívül, ahhoz, hogy
      amit élvezni fog, ez pedig nem más, mint a  Zsolt szerint, bár az iskolai oktatás  mentőssé válj, szükséges jó ítélőképesség,
      mentőápolói hivatás. Most két énje van: az  rendkívül fontos, a terepen szerzett  állóképesség, szociális érzékenység
      „A” énje fotográfus, a „B” kezdő mentőápoló. tapasztalat sokkal felkészültebbé teszi  és jó kommunikációs készség.
      Ferihegyen betegszállítóként dolgozik, de  őket. Egy-egy szituációban ugyanis nem  „Én a világért sem választanék más
      közben rengeteget tanul: repüléstudományról,  az iskolában lemodellezett helyzetekkel  szakmát, mert nagyon jó érzés segíteni
      polgári légi közlekedésről, határrendészetről,  találkoznak, azok komplikálódnak. Ekkor  másokon” – zárja gondolatait Levente.
      pszichológiáról. Egy nap a főnöke hivatta és  jól kell tudni mérlegelni és dönteni – ez a
                                                       21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26