Page 23 - 01_32_nagy.pdf
P. 23

,,
                                              KRESZTEZODÉS


      kívül egyes szervizek adhatnak egyéb
      szolgáltatásokat is akár ingyenesen, akár
      kedvezményesen az odalátogatóknak.
      Miután az autónkat biztonságossá
      tettük és felkészítettük a téli időszakra,
      nem árt magunkkal kapcsolatban
      is egy állapotfelmérést tartani. A
      gépkocsivezetők látásellenőrzésen
      vehetnek részt a regisztrált optikákban. A
      látásellenőrzés egy előszűrést jelent, ezt
      tehát optikusoknál lehet elvégeztetni.
      A kampánnyal elsősorban a
      gépkocsivezetőket szólítják meg, de az
      optikusokhoz például bárki bemehet, akkor
                    or
      is, ha nincs jogosítványa. A szervizpontokra
                    kra
      természetesen a segédmotorkerékpárosok,
                    k,
                    tők
      motorkerékpárosok és tehergépkocsivezetők
      is elvihetik a járműveiket, és igénybe
      vehetik a térítésmentes csomagokat. Az
      ellenőrzésről díjmentes igazolást kapnak
                    gy
      azok, akiket megvizsgáltak, amit később egy
      közúti ellenőrzésnél be is tudnak mutatni.
      A gyalogosok és a kerékpárosok a  fontosabbnak tartja azt, hogy mikor ajánlott  legyünk óvatosak, figyeljünk a másikra! Illetve
      láthatósági szempontból kiemelt közlekedői  ezeknek a mellényeknek/ruházatoknak a  figyelmeztessük szüleinket arra, hogy vegyék
      réteget képeznek, az általános megelőzési  viselése. Soha nem ciki! Természetesen  igénybe a kihelyezett szervizpontok által
      programnak nagyon fontos részét képviselik.  a jogszabály meghatározza, hogy mely  biztosított ellenőrzéseket. A nagyszüleinket
      Ők az elmúlt két évben a két legfontosabb  esetekben kötelező a sárga mellény, de ha mi  – hiszen náluk a leggyakoribb a gyengén
      közlekedői csoporttá váltak. Ha róluk  úgy ítéljük meg, hogy önmagunk biztonsága  látás –, kérjük meg, hogy kísérjenek el egy
      van szó, az első gondolata mindenkinek  érdekében felvesszük, vagy azért, hogy  optikushoz, és ők is vizsgáltassák meg a
      a láthatósági mellény. A jogszabályok  a közlekedésben résztvevő autós lásson  szemüket. Ez a kezdeményezés hosszú- és
      egyértelműen fogalmaznak, hogy nekik  minket, nem fogja felróni nekünk senki.  rövidtávon előnyös a rendőrség számára,
      mikor kell a láthatósági mellényt, vagy  Akár gyalogosként, akár kerékpárosként  hiszen a prevenció által lecsökkennek a
      ruházatot viselni: lakott területen kívül,  közlekedünk, javasolt és egyben megfelelő  közúti balesetek, illetve számunkra is, hiszen
      éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.  lehet egy feltűnő, például neon színű  egy közös és biztonságos közlekedéshez
      Fontos, hogy ne csak a kötelező esetekben  ruhadarab viselése is. Na és persze mindig  hozzá tudunk járulni. Lássunk és látsszunk!
      viseljék ezt, a rendőrség a megelőzésnél  tartsuk észben a közlekedési szabályokat, és   (Kobl Adrienn)
                                                       23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28