Page 17 - 01_32_nagy.pdf
P. 17

PONT TE

      (J\ IL]LNXV WLWNRV ¦OHWH

      FOGALMUNK SINCS, HOGY MIT CSINÁLT SZABADIDEJÉBEN EISTEIN, TESLA
      VAGY NEWTON, AMIKOR ÉPP NEM SZÁMOLT, VAGY FELTALÁLT. A FIZIKUS SZÓ
      +$//$7£1 (/·6=¸5 ·6= +$-$. 5£1&26 +20/2.2. ·5¾/7 =6(1,.
      SZILUETTJEI UGRANAK BE. A SZTEREOTÍPIÁKKAL ELLENTÉTBEN
      $ ),=,.862. ,6 (0%(5(. «/· 3«/'£-$ (11(. $= (/7( 1 ¸7¸'«9(6
      %«&6< %(1&( $., £/7$/£%$1 0(1<$66=21<£9$/ 7¸/7, 6=$%$','(-«7
      SZERET FOCIZNI, FOTÓZNI ÉS UTAZNI.
                       2012-ben és 2013-ban bronz, majd ezüstérmet
                       hozott el a világ legnagyobb ifjúsági
                       csillagászati versenyéről, amiért 2013-ban
                       és 2014-ben Miniszterelnöki Ösztöndíjat
                       kapott. Az esemény során Brazíliába
                       és Görögországba is ellátogathatott.
                       „Belekóstolhattam abba, hogy milyen
                       a világ minden tájáról érkező hasonló
                       érdeklődésű emberekkel megismerkedni,  díjat adtak. Inkább maga a tudomány motivál,
                       beszélgetni. Persze szerencsés véletlen, hogy  hogy milyen új dolgokra jöhetünk rá, mintsem
                       a csillagászat mellett azért szerettem a fizikát  a díjak. Persze, olyan szempontból azért jó
                       is, ami elengedhetetlen az asztrofizikában.  egy ilyen díj, hogy a laikusokat is könnyebb
                       Azonban, ha nincs a csillagászat, akkor  meggyőzni arról, hogy amivel foglalkozunk az
                       nem tudom, hogy fizikus lettem volna-e.” érdekes dolog és érdemes vele foglalkozni.”

                       Bence egy ELTE-n működő kutató csoport,  De vajon mik lehetnek a fizikusi pálya
      „Az álmom, hogy kutató fizikusként  az Eötvös Gravity Research Group (EGRG)  buktatói, és mik azok a dolgok, ami előnyösek
      hozzájáruljak az emberiség tudásának  tagja is, amely a LIGO-Virgo Kollaboráció  benne? – kérdeztem Bencétől. „Sokkal
      gyarapításához. Ahhoz, hogy jobban  tagcsoportja. „Én elsősorban azzal  szabadabban oszthatom be az időmet. Én
      megértsük a világunk működését” – beszélt  foglalkozom, hogy hogyan lehet minél  még tanulok, így vannak óráim, de így is
      ambícióiról Bence. Az ELTE Fizikus MSc  pontosabban megmérni az olyan gravitációs  viszonylag nagy szabadságom van abban,
      szakán tanul, emellett kutatásokban vesz  hullámok tulajdonságait, amelyek leírására  hogy mikor mit csinálok. Persze ennek van
      részt, és az Újpesti Könyves Kálmán  nincsenek olyan pontos modelljeink, mint  hátránya is, például, hogy a munkaidő nem
      Gimnázium csillagász szakkörének egyik  például a feketelyuk-kettősökre. Nem is  szigorúan reggel nyolc és délután négy között
      vezetője. „Szeretek szakkört tartani. A  gondoltam volna középiskolásként, hogy  tart. Ha este nyolckor érnek rá az amerikai
      hétköznapokban hajlamos az ember  a fizikus pályán talán nem is a bonyolult  kollégák Skype-on egyeztetni az időeltolódás
      elfelejteni, hogy milyen izgalmas is a  számolások a legnehezebbek, hanem az,  miatt, akkor kell beszélni” – válaszolta.
      fizikusok munkája. Aztán, mikor egy  hogy az ember egy projektet végig vezessen
      szakkörön látja a diákok szemében az  elejétől a végéig, és közben a világ más részén  „Lehet nagyon lazán is dolgozni, csak
      érdeklődést, akkor ráébred, hogy hú,  dolgozó tudósok munkáját összehangolja”  akkor nem nagyon lesznek eredmények,
      de király dologgal foglalkozom!”  – mondta, és hozzátette, hogy a csoporton  vagy lehet nagyon hajtani, és akkor jó
                       belüli munkái közül ez a legizgalmasabb. eredményeket lehet elérni, csak akkor
      Bence is egy hasonló szakkör tagjaként                már tényleg nem jut idő a magánéletre.
      csöppent bele a csillagászatba. Saját távcsövet  A LIGO-Virgo Kollaboráció eredményeiért a  Valahol ezek között kell megtalálni az
      épített, csillagképeket tanult meg. „Amikor  terület három úttörője 2017-ben elnyerte a  egyensúlyt, de szerintem jól meg lehet
      csak tehettem, kint voltam éjszakánként az  fizikai Nobel-díjat. „Nem mondanám, hogy  ezt oldani” – zárta a gondolatot Bence.
      ég alatt. Innen keveredtem el a Nemzetközi  különösen motivált volna, hogy olyan témán
      Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára.” dolgozom, amelyhez kapcsolódóan Nobel-  (Velek Domonkos)
                                                        17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22