Page 18 - 01_32_nagy.pdf
P. 18

NÉGYSZEMKÖZT
                   /HKR]]XN D FVLOODJRNDW D] ËJE×O
      OPITZ BARBI:
      „EGY ELŐADÓNAK TUDNIA KELL OLYAN ÉRZÉSEKET IS ÁTADNIA

       A KÖZÖNSÉGNEK, AMIKET NEM ÉLT MÉG ÁT”

      0(*1<(57( $   26 ; )$.725 7(+(76«*.87$7µ 0½6257 $0,9(/
      (*< *<(5(..25, £/0$ 9$/µ5$ 9£/7 %£5 6=(5(/0(6 0«* 1(0 92/7
      0,1'.«7 6$-£7 '$/$ (55·/ $= «5=«65·/ 6=µ/ (/021'£6$ 6=(5,17
      (*< (/·$'µ1$. £7 .(// 78'1, 6=£0£5$ ,60(5(7/(1 «5=«6(.(7 ,6
      $'1,$ $ .¸=¸16«*1(. «6 $ 1«=(776«*, 6=£02. $=7 %,=21<¯7-£.
      +2*< £7 ,6 78'-$ 9«*(0 &¯0½ '(%¾7£/µ 6/£*(5«5( 7¸%% 0,17
      7,=(1.«70,//,µ6=25 .$77,17277$. /(*¼-$%% '$/$
      $ 1,1&6 $= $ 3«1= 3(',* (*< 1$3 $/$77   «57( (/
      $ +$76=£=(=5(6 0(*7(.,17«67 $ <2878%( 21
      23,7= %$5%,9$/ %(6=«/*(77¾1.


      A DUE FEHÉRGYARMATON, A TE     NEM NYOMASZTÓ EZ
      SZÜLŐVÁROSODBAN RENDEZI      A NAGY SIKER?
      MEG AZ IDEI MÉDIATALÁLKOZÓT    Dehogy, egyáltalán nem! Ez egy óriási
      NOVEMBER 17-ÉN. MILYEN       nagy öröm. Igaz, még jóval a műsor után
      EMLÉKEK FŰZNEK A VÁROSHOZ?     is nehezen hittem el, hogy én lettem a
      Igen, fehérgyarmati vagyok, oda jártam  2016-os X-Faktor győztese, de fel tudtam
      általános iskolába és gimnáziumba is,  dolgozni a sikert, és nagyon hálás vagyok,
      zongora tanszakon pedig a mai napig ott  hogy valóra válhatott az álmom.
      tanulok. És persze ott van a családom,
      ott vannak a barátaim, úgyhogy a szívem  AZ ÖTÖDIK SZÉRIA GYŐZTESE,
      mindig is Szabolcs megyébe fog húzni, arra  TÓTH ANDI EGY KORÁBBI
      a környékre, ahol születtem, ahol lakom. DUE TALLÓZÓ INTERJÚBAN   kritikát mond, akkor azt megfogadom, de
                       AZT MONDTA, HOGY ŐT NEM      az csakis szakemberektől származhat.
      KOMMUNIKÁCIÓS           SZOKTÁK FELISMERNI AZ
      VISELKEDÉSFORMÁK A         UTCÁN. TÉGED FEL SZOKTAK?     HA TAVALY NEM SIKERÜLT          /
      KÖZÖSSÉGI TÉRBEN – EZ LESZ     Igen, és természetesen ennek is nagyon  VOLNA BEKERÜLNÖD, IDÉN
      A MÉDIATALÁLKOZÓ TÉMÁJA.      örülök. Gratulálnak a feldolgozásokhoz,  ÚJRA MEGPRÓBÁLTAD VOLNA?
      TE HOGYAN HASZNÁLOD KI       amiket a műsorban énekeltem, mondják,  Nem is tudom… Ha csak a mentorházig
      A KÖZÖSSÉGI FELÜLETEKET      hogy nekem szurkoltak, és szokták dicsérni  jutok, akkor lehetséges. Nagyon komolyan
      ÚGY, HOGY A TARTALOM, AMIT     a Végem című dalomat is. Bízom benne,  gondolom az énekesi pályát, és mivel
      KIRAKSZ, ETIKUS LEGYEN,      hogy a Nincs az a pénz is hasonlóan tetszeni  már egészen kiskorom óta az volt az
      DE MÉGIS HATÁSOS?         fog az embereknek. Tényleg nagyon örülök,  álmom, hogy bekerüljek egy tévés
      Én csak és kizárólag magamról posztolok,  hogyha valaki barátságosan odajön hozzám,  tehetségkutató műsor élő showjába,
      nem keverek bele másokat semmilyen  és kifejezi, hogy szeret engem, mint előadót  valószínűleg most is jelentkeztem volna.
      formában. Egyébként szerintem úgy hatékony  és a zenémet, ilyenkor érzem igazán, hogy
      egy oldal, hogyha aktívan működteti a  érdemes ezt csinálni. Sosem volt még  MIT ÜZENNÉL A MOSTANI
      tulajdonosa. Én sem posztolok minden nap,  olyan, hogy ne álltam volna meg, még akkor  VERSENYZŐKNEK JÓ
      mert van, hogy nincs időm vagy nincs olyan  sem, ha éppen siettem valahova. Az ilyen  TANÁCSKÉNT?
      téma, de általában egy-két bejegyzést közzé  beszélgetésekre mindig szakítok időt. A kisfilmekben mindig legyenek nagyon
      szoktam tenni a zenei tevékenységemmel                őszinték, mindig adják önmagukat, illetve
      kapcsolatban. Például koncertfotókat, a  NEGATÍV KRITIKÁKAT KAPSZ? higgyenek önmagukban! Emellett pedig
      rólam megjelent cikkeket, videókat, de van,  Amilyen sok pozitív visszajelzést kapok,  természetesen nagyon sok szorgalomra,
      hogy csak egyszerűen reggel köszöntöm a  ehhez képest a negatív megjegyzések  gyakorlásra, alázatra van szükség. Mindig
      rajongóimat, vagy este elköszönök tőlük.  száma nagyon elenyésző, melynek  fogadják meg a mentoruk és az énektanáruk
      A legjobb, ha reggel tíz és este hat óra  nagyon örülök. Azoknak az embereknek  tanácsát, hiszen ők csak azt szeretnék, hogy
      körül posztolunk, mert általában akkor  énekelek, kik szeretnek engem, zenémet  a legjobbat nyújtsák a színpadon. És még egy
      van a legtöbb ember internetközelben. stb. Persze,ha valaki építő jellegű negatív  fontos dolog: tiszteljék a versenytársaikat!
      18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23