Page 22 - 01_32_nagy.pdf
P. 22

,,
        KRESZTEZODÉS
                   $ URYDWRW D] 25). 2UV]ÃJRV %DOHVHWPHJHO×]ËVL %L]RWWVÃJ WÃPRJDWMD


      A LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY
      NEM MINDEN!      +$ /£7+$7µ6£*5µ/ %(6=«/¾1. (/6·.«17
      A LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY JUT AZ ESZÜNKBE,
      9$*< $ )«1<9,66=$9(5· 35,=0$ $ %,&,./,1.(1
      «6 $ /(*$/$39(7·%% '2/2*5µ/ $ 6$-£7 /£7£681.5µ/
      (/ ,6 )(/(-7.(=¾1. $ 78'$726 «6 %,=7216£*26
      .¸=/(.('«6+(= -£58/ +2==£ $= 25). 256=£*26
      %$/(6(70(*(/·=«6, %,=2776£* 0£5 7¸%% «9(6
      .$03£1<$ $ f/£71, «6 /£76=$1,v 1$ '( +2*<$1"
      $ 352*5$0 5«6=/(7(,7 %(5=$, =62/7 5(1'·5
      $/(=5('(6 $= 25). .¸=/(.('«65(1'«6=(7,
      )·26=7£/<£1$. 081.$7£56$ ,60(57(77(      Az ősz és a tél a rendőrség feladatai  visszatartó erő, ne pusztán azért tartsák
      szempontjából egy kiemelt időszak,  be az emberek a közlekedési szabályokat,
      számunkra pedig a felkészülést jelenti. A  mert muszáj, hanem hogy belássák, mindez
      rendőri részről több prevenciós feladat  az ő érdekük és csak így lehet elérni az,
      adódik, hiszen az közlekedés feltételei  hogy mindenki egyformán figyelmesen és
      merőben megváltoznak, 2 évszakváltás  balestementesen közlekedjen. A biztonságos
      is bekövetkezik, amihez az autósoknak  közlekedéshez a szabályok betartása
      nagymértekben kell alkalmazkodniuk,  mellett a láthatóság azért fontos, mert életet
      és minderre gépjárműveket is fel kell  menthet, balesetet, sérülést előzhet meg.
      készíteniük. De miben is merül ki változás? A Látni és látszani program 4 témakörre
      A hőmérséklet jelentősen lecsökken, megnő  fókuszál: megelőzésre, felkészülésre
      a talaj menti fagy lehetősége. Ez azért is  – vonatkozzon ez ránk vagy az
      veszélyes, mert a kora reggeli órákban egy  autónkra egyaránt –, a tudatosság és
      vékony dérréteg képződhet az úttesten, ami  a partnerkapcsolatok kiépítésére. A
      a nem megfelelő – azaz sűrűn bordázott  kampányban az alapkoncepció szerint
      téligumi használata nélkül – balesetveszélyes.  autószervizeket (az autók téli felkészítésére,
      Ezen kívül korábban sötétedik. Természetesen  átvizsgálására) és optikákat (a látásunk
      ez az átállás az embereket is megviseli, de ez  ellenőrzésére) vonnak be a programba. A  ingyenes szolgáltatásokat igénybe tudja venni.
      nem lehet kibúvó az alól, ha nem megfelelően  szervizek és az optikusok már a kampány  Ezek a szolgáltatások alapszolgáltatások
      tartjuk karban az autónk lámpáit, vagy épp  előtt és a kampányidőszak alatt végig  (a szervizeknél lehet pontos információt
      nem használjuk azokat. Szintén hatalmas  csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, mi  szerezni), és mivel a láthatóságról
      rizikófaktor ilyenkor még a köd. Itt nem csak  pedig a www.latnieslatszani.hu oldalon  beszélünk, elsősorban a gépkocsi
      az autósok tehetnek valamit azért, hogy  választhatjuk ki a hozzánk legközelebbi  világító és fényjelző berendezéseihez
      látszódjanak, hanem a gyalogosok is, akár  partnerek között, azokat a helyeket  kapcsolódnak az átvizsgálások.
      egy fényvisszaverő mellény felvételével. ahol egyrészt a látásunkat, másrészt az  Ezen felül a szervizekben megnézik a
      Természetesen ezek az óvintézkedések mit  autónkat ellenőrizhetjük le. A különböző  gumiabroncsok állapotát, az ablaktörlők
      sem érnek, ha az első számú érzékszervünket  partnercégek listája folyamatosan bővül,  működését, a szélvédő állapotára is
      nem ellenőriztetjük, nem vizsgáltatjuk meg.  de már most jóval több mint 100 cég  kiterjedhet adott esetben az ellenőrzés.
      Az ORFK látásra és láthatóságra koncentráló  támogatja rendőrség kezdeményezését. Felhívják a figyelmet például arra is, ha
      kampány már öt éve indult, azóta folyamatos,  A csatlakozott szervizekben a gépkocsi- nem megfelelően tisztított a szélvédő. Mert
      minden évbe visszatérő programja a  vezetők egy ingyenes szervizcsomagot  sokan elfelejtik, hogy nem csak kívül,
      rendőrségnek és az ORFK-Országos  vehetnek igénybe. A www.latnieslatszani.hu  de belül is le kell törölni a szélvédőt.
      Balesetmegelőzési Bizottságnak. Az idei  oldalon regisztrált szervizek közül mindenki  A csomagba tartozik még az akkumulátorok
      kampány október közepén kezdődött és  megkeresheti, hogy melyik az ideális  megfelelő működésének állapota, megnézik
      egészen december 9-ig tart. A Látni és látszani  ellátóhely számára. Ezután felhívja az adott  a folyadékokat a kocsiban, például a
      kampánnyal azt igyekeznek megerősíteni,  szervizt, megbeszél egy időpontot, elviszi  hűtőfolyadékot, a motorolaj-, és fékolaj
      hogy ne csak a közúti ellenőrzés legyen  az autóját és a kampányhoz kapcsolódó  szintet. Ezeken a plusz szolgáltatásokon
      22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27