Page 16 - 01_32_nagy.pdf
P. 16

PONT TE      $ URYDWRW D 1HP]HWL 7HKHWVËJ 3URJUDP D] (PEHUL (U×IRUUÃVRN
                   0LQLV]WËULXPD ËV D] (PEHUL (U×IRUUÃV 7ÃPRJDWÃVNH]HO× WÃPRJDWMD

       6]HUHWLN D] RNRVDEE      HPEHUHNHW


      A FIZIKA NEHÉZ. DE NEM TOMPA TAMÁSNAK,
      AKI ARANYÉRMET SZERZETT A NEMZETKÖZI FIZIKAI
      DIÁKOLIMPIÁN. MOST A CAMBRIDGE-I EGYETEMEN
      TANUL, ÉS HOGY EZT ELÉRJE, SZÜKSÉGE VOLT EGY
      JÓ KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA. DIPLOMÁJÁVAL
      KÖNNYEN ÁLLÁST TALÁL MAJD, MERT A FIZIKUSOK
      OKOSAK, A MUNKAADÓK PEDIG SZERETIK
      AZ OKOS EMBEREKET.

      A természettudományos tantárgyak sok
      diáknak fejtörést okoznak, azonban vannak
      olyanok, akik nemhogy könnyű szerrel
      szerzik meg a legjobb jegyet, élvezik és
      esetleg még otthon, szabadidejükben
      is tanulnak, foglalkoznak egy adott
      témával. Tompa Tamás is hasonlóan érez
      a fizika iránt. Tomi aranyérmet szerzett
      az idei, Indonéziában megrendezett
      Nemzetközi Fizikai Diákolimpián (angolul
      International Physics Olympiad, IPhO).
      „Már általános suliban is a matekot  Mint előző számunkban olvashattátok,
      szerettem jobban inkább, mint a magyart  a diákolimpiákat minden évben más
      és hasonlókat. A fizikával komolyabban  országban rendezik. Minden ország 5
      a középiskolában kezdtem el foglalkozni.  fős csapatokat delegál, de ezek nem
      Gondolom, részben azért, mert elég jó  hagyományos értelemben vett csapatok,
      tanárom volt a Földes Ferenc Gimnáziumban,  mert tagjaik egymás ellen is versenyeznek.  fizikában elég sok modellezés van, és
      Miskolcon. Megszerettette velem a  Az olimpián nincsen abszolút győztes,  nagyban épül a matematikára is. Egy fizikus
      fizikát, aztán ami érdekelt, azt magamtól  mindenki teljesítményét pontozzák, és  diplomával elég sok helyre lehet menni,
      tanultam meg” – fejtette ki Tomi. ha elért egy bizonyos határt, éremben  mert szeretik az ’okosabb’ embereket,
      A kérdésre, hogy melyik területét szereti  részesül. A fizika olimpia két fordulóból áll.  akik tudnak problémákat modellezni és
      igazán a fizikának, nem tud válaszolni, mert  Egy mérési és egy elméleti feladatsort kell  megoldani” – kaptam a magabiztos választ.
      szerinte minden területnek megvan a maga  megoldani a résztvevőknek. Tomi szerint az  Tomit ezért is vonzza jobban az elméleti
      szépsége. Azonban az elmondható, hogy  idei szervezés nem volt a legjobb, de még  fizika, mint a kísérleti. Egyelőre még nincs
      mindig jobban érdekli az, amit még nem  ennek ellenére is sikerült kiállni a próbát. konkrét terve, csak szeretné elvégezni a
      tanult, így örömmel és lelkesedéssel ássa  Biztos megfordult benned a gondolat,  cambridge-i egyetemet, ahol idén kezdte
      bele magát újabb és újabb témába. Azért  hogy mégis mihez kezd az ember egy  meg a tanulmányait, aztán majd kiderül,
      sem tudna konkrét kedvencet kiemelni,  fizikus diplomával? Miért érdemes fizikát  hogy mihez fog pontosan kezdeni.
      mert még közel sem tanult meg mindent. tanulni? – érdeklődtem Tominál. „A            (Niks)
      16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21