Page 8 - 01-36.pdf
P. 8

PRESS OF
                 Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból

    Vállalod

    a felelősséget
    az énképedért?
    „MINDEN BETEGSÉGÜNK KÖZT A LEGKEGYETLENEBB SAJÁT LÉNYÜNK
    MEGVETÉSE.” (MONTAIGNE)

    | Sz. Zs., Kalitka, JAK Nemes Nagy
    | Ágnes Kollégium, Székesfehérvár    Vitaestet tartottunk az önszeretet témakörében.  fontos emberektől jövő – hatására alakul  Érdekesség, hogy létezik olyan jelenség
    Először igyekeztünk meghatározni,  ki. Idővel ebből torz gondolkodás és  is, amikor valakinek belülről egész jó
    hogy mi is az önszeretet? Az egészséges  körforgás alakul ki, hogy mi is elhisszük  véleménye van magáról, viszont úgy
    „énkép”, amikor is jó érzéseket táplálunk  ezeket a másoktól jövő visszatükrözéseket,  érzi, kívülről nem kap elég pozitív
    magunkkal kapcsolatban. Persze rögtön  és belső párbeszédünkkel   visszajelzést, ezért depresszióssá válhat.
    meghatároztuk a két kerülendő szélső pólusát:  ráerősítünk erre a folyamatra.
    az alacsony önértékelést és az egoizmust.              Hogyan lehet fejleszteni énképünket?
                     Akiknek alacsony az önértékelésük, nem  Változtatnunk kell a magunkkal folytatott belső
    Az egészséges önszeretet jellemzői: hogy  hiszik el, hogy alkalmas és szeretetre méltó  párbeszédeinken, „át kell írni” a romboló
    elfogadjuk magunkat; elismerjük érzelmeinket,  lények. Sokszor azért tesznek valamit,  belső kazettáinkat: „mert én mindig ilyen
    de azok nem bénítanak meg; élvezzük saját  hogy saját értékességüket bizonyítsák,  szerencsétlen vagyok”, „mert nekem soha
    társaságunkat; elhisszük, hogy nem rajtunk,  hol teljesítménnyel, hol anyagi dolgok  nem sikerül” stb. Felelősséget kell vállalnunk
    hanem velünk együtt nevetnek a többiek stb. birtoklásával. Szüntelen fájdalmat  énképünkért, s nem pedig másokat hibáztatni
                     hordoznak magukban, amely ugyanúgy  ezért. Ha vállaljuk magunkat, nem viselünk
    Az önszeretet hiánya főleg a gyerekkorban  önközpontúságot eredményez, mint a  szüntelen álarcot, nem színlelünk, vagyis
    kapott negatív üzenetek – számunkra  túlzott önbecsüléssel rendelkezőknél. tokostól-vonóstól, de valódivá válunk.
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13