Page 11 - 01-36.pdf
P. 11

PONT TE


  Egy követ is sokféleképpen

  meg lehet fogalmazni
    +$ +·1,*+ +8%£9$/ 7$/£/.2=2/ «6 )£5$'7
    6=,17( %,=726 +2*< (*«6= «-6=$.$ $ 0½7(50«%(1
    92/7 «6 '2/*2=277 x 0(57 $ )(67«6=(7 7¸%% 0,17
    +2%%, 62..$/ ,1.£%% «/(79,7(/ $ .,6.«3=·%(1
    7$18/µ  «9(6 0½9«6=3$/£17$ 7¸5(.6=,.
    $ 9£/72=$7266£*5$ «6 $ 62.2/'$/¼6£*5$
    £0 1(0 5(77(1 (/ $ +$*<20£1<26 )(67·,
    72326=2.7µ/ 6(0 ('',*, (5('0«1<(, 0$*8.«57
    %(6=«/1(. x (/(1, .25$1, ,6 9(77 0£5 7·/( .«3(7    Hőnigh Huba első találkozása a festészettel 11
    éves korában volt egy vidéki művésztelepen,
    ahol egyből beleszerelmesedett, annak
    ellenére, hogy csak véletlen keveredett oda.
    Amikor felvették a Kisképzőbe, már tudta,
    hogy ez az, amivel foglalkozni szeretne
    egész életében. A sikerek is sorra jöttek, volt
    már önálló kiállítása Magyarországon, de
    Manchesterben is meg lehetett nézni képeit,
    májustól pedig egymaga fogja megtölteni
    a Godot Kortárs Művészeti Intézet két
    emeletét, mindezt 18 évesen. Ennek ellenére
    mégis szerény maradt. „Alapvetően nem
    a sikereimre vagyok büszke, hanem arra,
    hogyha megfestek egy képet, és úgy érzem,  arra példa, hogy
    hogy jó.” Azt azért elárulta, hogy az jelentett  megsemmisítette régi alkotásait. „A
    neki legtöbbet, mikor Eleni Korani, híres  fejlődésnek nagyon fontos fázisa, hogy belássa
    műkereskedő, görög származású magyar  az ember, hogy rossz, amit csinál” – az  vagy az inspirál”. Egyszerre szeretne olyan
    üzletasszony rendelt tőle képeket, amik az az  átlagnál önkritikusabbként gondol magára. festő lenni, aki csak véletlen, a várost
    Ernst Galériának a gyűjteményébe kerültek.              és az erdőt járva lát dolgokat, és azokat
                     Általában kitalál magának egy-két projektet,  megfesti, és egyszerre olyan is, aki megfog
    Két éve van egy saját műterme a Noha  problémakört, és néhány hónapig azzal  egy 75 kilogrammos követ és lecipeli a
    studióban. Mivel még gimnazista és  foglalkozik. Inkább a folyamatok érdekelik és  műtermébe, hogy kiderüljön, mit tud vele
    napközben suliban van, így általában  inspirálják, addig jár körül valamit, amíg le  kezdeni. Ez történt például legutóbb.
    csak este marad ideje a festésre. „Olyan  nem húzza róla az összes bőrt. Kifejezetten
    tíztől szoktam hajnal háromig csinálni,  ez az, amire törekszik: elérni, hogy  „Bevilágítottam, csináltam belőle egy
    és utána megyek haza, de ebben a  jellegzetessége legyen festészetének az, hogy  csendéletet, és egy hónapja erről festek
    lockdown időszakban reggel ötig nem  egy témát többféleképpen meg tud közelíteni,  képeket. Egy absztraháláson, vizuálrendszer-
    lehet hazamenni, úgyhogy este nyolctól  minél több variációban. „Egyre inkább az  kiépítési folyamaton viszem végig. Még egy
    reggel ötig lent vagyok és festek.” a célom, hogy ez legyen a stílusom. Nem  követ is sokféleképpen meg lehet fogalmazni.”
                     szeretnék egy direkt nyelvet kihangsúlyozni,  Azon múlik, hogy mire fókuszál. Ha nem úgy
    „Nem feltétlen csak önmagamat   egy egyszerű témát is nagyon sok oldalról lehet  értelmezi a követ, mint egy kő, hanem csak
    keresem a festészetben. Ez egy érdekes  vizsgálni, sokféleképpen meg lehet festeni,  úgy, mint egy térben lévő test, vagy csak
    problémamegoldó folyamat, amivel síkon  és nem akarom úgy elhatárolni magam, hogy  az árnyékával játszik, csak a formájával,
    lehet játszani. Néha nagyon egyszerű  én ilyen festő vagyok és így festek képeket.” akkor különböző megoldások születnek.
    dolgokra lehet lefordítani a mondanivalót,              „Az eredményeket tovább építem, amíg
    akár pár absztrakt folt is elég tud lenni.”  Huba inkább rendszereket, kompozíciókat  nem kapok egy absztrakt kompozíciót,
    Mint minden fejlődésre képes alkotó, Huba  szeret építeni, és nem is mindig az a fontos,  ami igazából a kőnek a világából indul
    is rendkívül kritikus saját magával, és  ami rajta van, hanem az, ahogy rajta van.  ki, de a végén már nem a kőről szól.”
    elmondása szerint nem egyszer volt már  „Próbálok nem leragadni, hogy engem ez,     (Velek Domonkos)
                                                      11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16