Page 10 - 01-36.pdf
P. 10

PONT TE      $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  L L 7 KK7H7H7H7H77H7H7H7H7H7HHH7H77H7H7H77H7H7H7 KHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHKHHWVWVWVWVWVWVWVWVWVWWWVWVWWWVWWVWWVWVWVWVVWVWVWVWVVWVVËJËJËJËJËJËËJËJËJËJËJËJJJËJËJJËJËJËJËJËËJËJJËJËJËJËJËJËJJËJËJJËJËJËJJJËJËJJJJJJJJJJJJJJJ ( ( ( ( ( ( ( EEEEEE LL ((( ×××I×IIE Ã Ã Ã NNNNNN
                            Ë Ë 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333URURURURURURUURURURURURURURURURURRRURURURURURURURURURURURRURUURRURURRUURURUURRRRURRURURURRURUURURURRRURUURRRRRRRRJUJUJUJUJUJJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUUJJUJUJJUJUJJUJUJUJUJUJUJJUJUJUJUUJUJJUJUJJUJUJJJUJUJUJJUJJUJJJJUJUJJJUJUJUJJJJJJJJJ DPDDPDPPDPDDPDPPPDDDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPPPPDPDPDPDPPDDPDDDPDDPPPPDDPPDPDPPDDPPDDPDPDPPDDPPDDDPPDPDPPDP
                 $ URYDWRW D 1HP]HWL 7HKHWVËJ 3URJUDP D] (PEHUL (U×IRUUÃVRN 1111URURUURURURURURURURURRURURURRURRRYDYDYDYDYDYDYDYDYDDYDYDYDYDYYDY WRWRWRWRWRWRWRWRWRRWRRWRRWW WWWWW W W W WWWWW DD DD DDDDDD D D DDD 1H111H1H1H11H1H1H1HH11H1H1H1H1H1H1H11HHPPP]P]P]P]P]P]P]P]P]P]P]P]P]P]P]PP]P HWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWHWWHWHHHWWLL LLLLLL L LL LLLL
                 0 0
                 0L
                 0L
                 0 0L
                 0L
                 0L
                 0L
                 0 0L
                 0L
                 0 0 0L
                 0L
                 0L
                 0 0 0 0 0 0 0 0L
                 0LQLV]WËULXPD ËV D] (PEHUL (U×IRUUÃV 7ÃPRJDWÃVNH]HO× WÃPRJDWMD LLQLQLQLQLQLQLQLLQLQLQLQQLQLQLQLLQLQLQLQQQLQLQLQLLQLQQLVV]]V]V]V]V]VV]V]VV]VV]V]]V]V]V]VV]]V]V]]V]VVV]]VVVV]]VV]WËWËWËËWËWËWËWËWËËWËWËWËWËWËWËWËËËWËWËËWËËWËWËWËWËWËWËWËWËËWËËWËËWËËWËWËËW ULULULLULULULULLULULULULULULLULULULULULUULULUULUULULUUUULUULUULULULULULUUULULXPXPXXPXPPPXPPXXPPXPXPXPXPPPXPXXPXPPPPXPXPXXXPXPPXPXPPXPPXXPXPPPPPXPPXXXXPPPXPPXPPPPPPXXPXP
                 0L
                 0 0L
                 0L
                 0L
                 0L
                 0L
                 0L
                 0L
                 0L
                 0L
    A rajzszakkörtől
    a Képzőművészeti Egyetemig
    „MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN” – HANGZIK EL RENGETEGSZER
    EZ A MONDAT. BIZTOSAN VAN BENNE IGAZSÁG, VANNAK
    AZONBAN OLYAN EMBEREK, AKIKNEK TEHETSÉGE TÉNYLEG
    KIUGRÓ A TÖBBIEKKEL SZEMBEN. A 18 ÉVES ARNÓTH ANKA IS
    (=7 $ 7£%257 (5·6¯7, +,6=(1 ),$7$/ .25$ (//(1«5( 0£5
    7¼/ 9$1 (*< ¸1£//µ .,£//¯7£621 «6 -(/(1/(*
    $ .«3=·0½9«6=(7, (*<(7(0 /(/.(6 (/6·«9(6 +$//*$7µ-$


    MINDIG EGY LÉPÉSSEL FELJEBB
    Anka óvodás kora óta folyton rajzolt és
    festegetett, így szülei és tanárai hamar  is foglalkoznia
    észrevették, hogy ebben az irányban fog  kell. Van, hogy
    továbbhaladni a későbbiekben. A sok pozitív  hónapokon keresztül
    visszajelzésnek köszönhetően, valamint az  minden nap alkot, mert
    alkotás öröme miatt elkezdett rajzszakkörre  nagyon zavarja, ha csak
    járni, innen indult az útja. Bár középiskolás  a fejében marad egy ötlet vagy
    korában kicsit más vizekre evezett, de  egy forma, aztán pedig elfelejtődik. Persze
    rajztanárai itt is nagyon támogatóak és  mindenkinek vannak nehezebb időszakai,
    segítőkészek voltak vele. Ötödik osztályos  amikor nehezebben dolgozik, vagy nem
    kora óta a Budai Rajziskola növendéke, az itt  bír arra nézni, amit eddig csinált. Ilyenkor
    eltöltött évek alatt még hétvégente is bejárt  vannak hetes, néha hónapos kihagyásai,
    órákra, ha szükséges volt, hogy felkészüljön  de ezeket borzalmas élményként éli meg.
    a Kisképző felvételijére. Úgy gondolja, hogy  Alkotóként absztrakt vonalat képvisel, ami
    a Kisképző volt a legjobb választás ahhoz,  régebben formák feldarabolásán alapult
    hogy elérje azt a célt, amit már kisgyermek  elmondása szerint. Sokszor komorabb  perc lett a neve, ami arra utalt, hogy
    korában eltervezett. Itt elmondása szerint  színvilágban érezte magát otthonosan, de ez  érdemes több ideig állni egy kép előtt,
    remek tanárai voltak: Szőke Gáspár,  a festésmodor elment más gyártási irányába.  és formákat, képeket keresgélni bennük.
    Sinkó István és még sokan mások. Élvezte ezt a stílust, teljes mértékben  A kiállításnak nagy sikere volt, nem is
    Külön kurzusokra is járt a Galéria Körbe,  a magáénak érezte, de mostanra egyre  gondolta az alkotó, hogy annyi érdeklődő
    és az utolsó egy-két középiskolai évében  nyugodtabb, egyértelműbb formavilággal  lesz. Sajnos a koronavírus Anka életébe is
    Nagy Gáborhoz a NaN-art-ba is. Mivel  rendelkeznek a képei, és igyekszik megtartani  beleszólt, hiszen augusztusra két szobrász
    ő a Képzőművészeti Egyetem festő  a kezdeti lendületet az alkotás befejezéséig.  és egy grafikus ismerősével Látásmódok
    tanszék vezetője volt, sokat terelgette  A stílusváltás, és a komfortzónájából való  címmel szerettek volna egy kiállítást
    Ankát az útján, és segített neki a  kilépés elég nehéz neki, és úgy gondolja,  bemutatni, de el kellett halasztaniuk.
    fejlődésben és a felvételiben egyaránt. még sokat kell ilyen téren fejlődnie.
    Ennyi befektetett munka mellett talán                És hogy mit rejteget a jövő? A következő
    nem is nagy meglepetés, hogy sikeresen  MEGVALÓSÍTOTT        kiállításig vagy pályázatig sok megvalósításra
    felvételizett a Képzőművészeti Egyetemre,  ÉS JÖVŐBELI ÁLMOK    váró ötlete van, többek között figurális
    ahol most elsőéves Gaál József osztályában. Ankának fiatal kora ellenére már volt  absztrakt vázlatokba kezdett bele.
                     egy önálló kiállítása 2020. február 14-én,  Ezen kívül szeretne továbbra is zenével
    FESTÉS, FESTÉS          amelyet Urbantsok Tímea nyitott meg. A  kapcsolatban performance-okat csinálni,
    ÉS MÉG EGY KIS FESTÉS?      Noha Stúdióban rendezték meg Hőnigh  vagy alá festeni, ezzel kapcsolatban
    Természetesen a festészet kitölti az életét,  Huba segítségével. Tímeával már múlt  pedig már konkrét tervei vannak.
    mégis úgy gondolja, hogy változó, mennyi időt  augusztusban elhatározták, hogy összefognak
    tölt ezzel. Még csak 18 éves, sok más dologgal  és csinálnak közösen egy kiállítást. Nem két  (Panulin Bogi)
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15