Page 3 - 01-36.pdf
P. 3

HELLO BROTHER

    Vajon a vírust
    is dobozban    hazavittük?

    Egy ex-kollégista
    gondolatai                     közleménye, a koli összes gépe és mobilja  visszafogottan kis egyetemista életünket, onnan
                     egyszerre kezdett pittyegni és csörögni. A folyosón tanulnánk online, és max egymást fertőzzük?
                     a „Láttad már?” „Ezt nézd meg!” mondatok  Így még a koli is jól jár, mert fizetjük a kolidíjat,
                     sorra hagyták el a kétségbeesett ajkakat.  és lenne pénz a kollégium fenntartására.
                     Apokalipszis-hangulat lett úrrá az egész épületen.  Gyorsan jött a kijózanodás. A kollégiumi
                     A nagyjából 900 férőhelyes kollégiumunkban aznap kiköltözés tényleg felér egy kisebb költözködéssel.
                     nem igazán találkoztam vidám arccal. Egyesek  Ilyenkor veszi csak észre az ember, hogy mennyi
                     már aznap elszeleltek, mások még sorra vették a  cuccot képes tizenöt négyzetméterre bezsúfolni.
                     barátaikat, szaktársaikat, hogy elköszönjenek.  Végül befértünk egy-egy személyautóba. Otthon
                     Lehet azt mondani, hogy felelőtlen egyetemisták  nem pakoltam szét a szobámban, úgy vannak
                     vagyunk, és nem tudunk semmit az életről, amiért  felstócolva a dobozok, mint egy raktárhelyiségben,
                     ekkora fájdalmat jelent nekünk a kollégiumok  hisz egy hónap múlva költözhetünk vissza…
                     kiürítése. Vitathatatlan, hogy az egyetemisták  Józan eszemmel már akkor is tartottam tőle,
                     buliznak, habár már erre sem volt a zárás előtti  hogy idén már nem fogom újra élettel megtölteni
                     utolsó hetekben példa – mégis kibírtuk –, de saját  a tizenöt négyzetméteres koliszobából nekem jutó
                     nevemben mondhatom, hogy nem a bulik hiánya  részt. Mégis újra letaglózott, amikor december
    Villámként söpört végig a hír november  borított ki minket, hanem hogy mindenkinek  elejére biztossá vált, hogy idén már nem látom
    9-én délelőtt az egyetemisták között, hogy a  haza kellett mennie. Már ekkor sokan azért  újra a kollégiumot, a vizsgák is online lesznek.
    középiskolák és a felsőoktatási intézmények  nem jártunk haza, hogy ne fertőzzük meg a  Azt mondják, hogy az egyetemi évek, ez a 3-5
    átállnak távoktatásra, a kollégiumokból  családtagjainkat. Tisztában voltunk vele, hogy  év a legizgalmasabb, legmeghatározóbb része
    pedig mindenkit kilakoltatnak. Én is épp a  közösségben élünk egy nagyváros szívében, az  sokunk életének. Az egyetemi lét nem csak az
    koliszobámban ültem, mikor a pestisnél is  is megfordult a fejünkben, hogy talán már át is  előadásokról, szemináriumokról, ZH-król szól,
    gyorsabban terjedő híráradat fejbe talált.  estünk a koronavíruson. Hallottuk eleget, még az  amiket persze meg lehet online tartani. A közös
    Annyira hihetetlennek tűnt, hogy mindenkinek  operatív törzs is megmondta, hogy ránk, a fiatal  tanulás, csapatmunka a koliban, a közös készülés
    haza kell költöznie, hogy első blikkre fake news-nak szervezetünkre kevésbé veszélyes a vírus, mint  a vizsgákra, a barátságok, szerelmek és persze
    gondoltuk. Persze napok óta a levegőben volt, hogy a szüleinkre vagy idősebb nagyszüleinkre.  a bulik – ez mind együtt jelentik az egyetemet.
    szigorítanak a korlátozásokon az egyre növekvő  Most görcs költözött a gyomrunkba:  A koronavírus most elvett egyet ebből a
    halálozási ráta és a betegség gyors terjedése  ha haza kell költözni, nem lehet-e, hogy  nagyon rövid 3-5 évből, ezekből az élményekből,
    miatt, ami teljesen jogos. Tulajdonképpen már  vírushordozók vagyunk, és épp mi visszük haza  tapasztalatokból… Ezt nekem, nekünk soha,
    szeptember óta tudtuk, hogy el fog jönni ez a  szeretteinknek a betegséget. Nem lenne jobb,  senki nem fogja tudni már visszaadni.
    pillanat. Mégis, mikor megjelent a miniszterelnök  ha benn maradnánk a kollégiumban, élnénk  (Szalai Boglárka)

    IMPRESSZUM • DUE Tallózó – Válogatás az ország diáklapjaiból
    A DUE Médiahálózat és a DUE Médiaügynökség havilapja • 2020. december-2021. január, XXII. évfolyam, 10. szám–XXIII. évfolyam 1. szám • Lapmenedzser: Zala Orso-
    lya • Főszerkesztő: Szalai Boglárka • December-januári szerzőink: Bezzeg Hanna, Bogdán Noémi, Erdős Lilla, Kozma Lilla, Panulin Boglárka, Reisinger Márk, Springer
    Barnabás, Szalai Boglárka, Vadász Viola, Vincze-Hajnal Blanka, Velek Domonkos • Kiadja a DUE Produceri Iroda Kft. és a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete
    • Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf. 14. • Telefon/fax: +36 1 222 8213 • Hirdetésfelvétel: DUE Médiaügynökség, 1148 Budapest, Örs vezér tere 11. • Tel.: +36 1 220 5844 •
    E-mail: due@due.hu • Honlap: www.due.hu • A DUE Tallózó olvasható az interneten is: www.duetallozo.hu
                         1\RPGDL HOĘNpV]tWpV  $UW&HQWUXP ‡ 1\RPGD  3DXNHU 1\RPGD ‡ 1\LOYiQWDUWiVL V]iP
                                 ‡ ,661       ‡ 0HJMHOHQLN pYHQWH Q\ROFV]RU  ‡ $ ODSRW D '8( 0p
                         GLDJ\Q|NVpJ WHUMHV]WL LQJ\HQHVHQ D '8( 5iGLy 2UV]iJRV ,VNRODUiGLy +iOy]DWiQDN
                         LVNROiMiEDQ pV WRYiEEL   RNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQ ‡ $ '8( 0pGLDKiOy]DWKR] D GLiNODSRW
                         EHNOGĘ V]HUNHV]WĘVpJHN DXWRPDWLNXVDQ KR]]iMiUXOQDN D] XWiQN|]OpVKH] D FLNNHN U|YLGtWp
    A tehetséges diákújságírókat és a DUE Tallózót a Nemzeti Tehetség Program,
    D] (PEHUL (UĘIRUUiVRN 0LQLV]WpULXPD pV D] (PEHUL (UĘIRUUiV 7iPRJDWiVNH]HOĘ WiPRJDWMD  VpKH] VWLOL]iOiViKR] ‡ $] LVNROD~MViJRNEyO iWYHWW SXEOLNiFLyN WDUWDOPipUW D '8( 7DOOy]y
                         QHP YiOODO IHOHOĘVVpJHW
                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8