Page 8 - 01_32_nagy.pdf
P. 8

PRESS OF


     Utazni kell,
     de hogy érdemes?

      $ /(+(7·6«*(. .25£%$1 «/¾1.
      $ 9,/£* 256=£*$, .¸=¾/ 6=,17(
      %£5+29$ (/-87+$7 0$ 0£5 $= (0%(5
      .,=£5µ/$* $1<$*, .25/£72.%$ ¾7.¸=+(7
      '( 0«*,6 +2*<$1 +2==$ 0(* $= (0%(5
      $ '¸17«67 (*<('¾/ 0(1-(1 ("
      | Honti Zsófia Katalin, GT Times,
      | BME, Budapest

      A kedvenc mondatommal válaszolok
      a fentebb említett kérdésekre: az attól
      függ... A döntés meghozatalánál előnyös
      végiggondolni, mit akarunk kihozni ebből az
      időszakból. Összeszedtem a legtipikusabb
      helyzeteket egy egyetemista számára.
      Tanulmányi út, pár hónapos részképzés, egy
      szemeszternyi csereprogram, avagy egy egész
      képzés külföldön töltése esetén az ember
      maga sem tudja pontosan, mit akar, de azt
      nagyon. Általánosságban kijelenthetem, hogy
      a vágyak között ezek szerepelnek: legyen tele
      románccal, kalanddal, természetesen sok
      őrült történet szegélyezze ezt a különleges  Kizárólag akkor érdemes „vinni valakit”, ha  adott idegen országból, városból úgy, hogy
      időszakot, hogy legyen mit mesélni az  nem áll közel még annyira hozzátok, és még  megfelelj a munkahelyeden. Csakis egyedül!
      unokáknak is. Jobb esetben ez együtt jár  nem ismeritek, szinte csak látásból. Ekkor  Mindemellett van a klasszikus verzió:
      minimum egy (társaságfüggő, hány) új  viszont egy hatalmas előny kerekedik ki a  mikor összeverődtök a csapattal, és tervezett
      kultúra behatóbb tanulmányozásával, a világ  végén: mégpedig az, hogy együtt jöttök haza. Ez  vagy kevésbé letisztult keretek között
      megismerésével, és a saját komfort zónánk  persze a kialakult kapcsolat függvényében lehet  nekivágtok a világnak. Érdemes 8-9 főnél
      tágításával is. Vannak, akik párkapcsolattal  hátrány is. Az utóbbi verziónak van egy fokkal  nem többel menni, ott a sok különböző
      rendelkeznek, és vannak, akik tanulni  felnőttebb verziója: az önkéntes program. Itt  egyéniség többet ront, mint amennyit
      mennek kifejezetten. Tőlük elnézést kérek a  általában a fenti attribútumok keverednek egy  hozzátesz, és csak bonyolódnak a dolgok.
      többség nevében. Ugyanis akiknek párjuk  nagyobb volumenű érési és tapasztalási vággyal  Végül pedig a ráadás: a jó öreg „utazzunk
      van, sokkal kevésbé hagyják el az anyaföldet,  is. Ugyanakkor ezt már bátran beírhatjuk  magért az utazásért” hosszabb időn
      nincsen ugyan statisztika a birtokomban, de a  munkatapasztalatnak önéletrajzunkba is, és  keresztül. Csak haladó, önálló és vagány
      baráti körömből ki tudok indulni. Akik pedig  dicsekedhetünk vele mindenütt. Itt is ugyanazt  próbálkozóknak! Itt tényleg magatokra
      a csúcsfejüket akarják elsősorban edzeni,  tudom ajánlani, menjetek egyedül, csak extra  hagyatkozhattok. Itt vannak tényleg
      azokat kisebb mértékben fogja felizgatni az  esetekben engedjétek, hogy osztozzatok  legkevésbé behatárolva a lehetőségeitek.
      előbb emlegetett séma. Menjetek egyedül!  ismerőseitekkel ezen a csodán. A harmadik  Hiszen beilleszkedhettek menet közben
      Sokkal könnyebb levetkőzni azt az arcot így,  típus a szakmai gyakorlat, avagy azon kívüli  egy utazó csapathoz, maradhattok egyedül,
      amikbe beleszoktatok a gyerekkori vagy gimis  teljes állásos történet, ahol tényleg helyt  elkerülhetitek a várost, aludhattok a
      baráti társaságotokban, esetleg az otthonotok  kell állni. Itt az arányok felborulnak, azaz  mezőn. Lehet spirituális, pénzköltős,
      melegében. Itt nem lesznek kapaszkodók,  érettebb irányba tolódnak, és kiegészülnek a  csajozós vagy önfejlesztő út is, de még
      el kell fogadnotok, és szerencsés esetben  hierarchiába való beilleszkedéssel. Mit is jelent  sorolhatnám. Egy szó, mint száz, ahogy
      közel kell engednetek másokat, sőt  ez? Kihívást, hogy heti 40 óra mellett hogyan  lejött a fenti bekezdésekből, szívem szerint
      magatokat is el kell fogadtatnotok. lehet a legtöbb kalandot, élményt kihozni az  mindenkit megkérnék, menjetek egyedül!
      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13