Page 4 - 01_32_nagy.pdf
P. 4

ZOOM
                   $ YLOÃJ HJ\ GDUDEMD QDJ\RQ NØ]HOU×O      Mi a különbség?

        HALOTTAK NAPJA,


        HALLOWEEN,

        MINDENSZENTEK

      HALOTTAK NAPJA, HALLOWEEN, MINDENSZENTEK. HÁROM ÜNNEP,
      1$*<-£%µ/ (*<,'·%(1 $0,7 «33(1 (=«57 62.$1 .(9(51(.
      9$/µ-£%$1 (*<0£67 .¸9(7· 7(/-(6(1 .¾/¸1£//µ (6(0«1<(.5·/
      %(6=«/¾1. 0(/<(.1(. &6$. «5,17·/(*(6 .¸=¾. 9$1 (*<0£6+2=
      0, -(//(0=· $ 32*£1< +$/277.8/786=%µ/ %8/,6 -(/0(=%£//£
      $/$.8/7 +$//2:((15( «6 0, $ .¾/¸1%6«* $ 0,1'(16=(17(.
      9$/$0,17 $ +$/277$. 1$3-$ .¸=¸77" 0267 ,'·5(1', 6255(1'%(1
      9(66=¾. 9«*,* ·.(7 +2*< ¯*< £7/£7+$7µ%%£ 7(*<¾. $ +(/<=(7(7


      Miből is alakult ki ez a három ünnep?
      A kérdésre egyszerű a magyarázat,
      mindhárom ünnep a halálhoz kötődik.
      A holtak, vagy ősök tisztelete az emberiség  jelezte az emberek számára a nyári, napos
      legősibb vallásaiban is jelen volt, azóta is  időszak végétés a tél beköszöntét. Ilyenkor
      szerves része a történelmünknek. Alapja az,  a papok felmentek a hegyekbe, hogy
      hogy úgy gondoljuk, a halál után a személy  hatalmas máglyáknál áldozatot mutassanak  Ilyenkor az egyetlen fény a falvakban a minden
      nem szűnik meg létezni, hanem lelke/ be az ősöknekés az isteneknekétel és  ház előtt kiállított töklámpás volt, amihez egy
      esszenciája/tudata/szelleme, hívjuk, aminek  állatok formájában. Míg a papok a falutól  történet is tartozott. A mese egy Jack nevű
      akarjuk, átkerül egy másik világba, vagy  távol imádkoztak, áldoztak és táncoltak, a  kovácsról szól, aki bár kicsit iszákos volt, a
      esetleg ezen a világon marad más formában,  falusiak is különböző szokásokkal próbálták  faluban mindenki szerette esze, szellemessége
      esetleg aktív résztvevője lesz továbbra is az  biztosítani maguknak a jószerencsét az  és végtelen jókedve miatt. Egy napon azonban
      anyagi életnek. Ebből a hitből alakultak ki  elkövetkező évre. Mivel hagyományosan úgy  az ördög jelent meg Jack előtt, és magával
      később a halottkultuszok, és a halottakról való tartották, hogy ezen a napon a legvékonyabb  akarta vinni a pokolba. Jack azonban nem
      megemlékezés ünnepei is, ezt támasztják alá. a holtak és élők világát elválasztó függöny,  ijedt meg tőle, sőt, felkergette egy fára az
                       az emberek eloltották a tüzeket a házakban,  ördögöt, aminek az aljába keresztet rajzolt,
      Kezdjük mindenképpen a Halloweennel,  nehogy a kandalló melege és a fény bevonzza  így az nem tudott lejönni. Jack csak azután
      hiszen ez van a legkorábban a három közül.  azokat a szellemeket, akik még nem tértek  engedte le, hogy az ördög megígérte, nem
      Október 31-én ünneplik, főként az angol  át a túlvilágra, az emberek pedig különböző  kísérti őt többé. Később azonban Jack az
      nyelvterületeken. Az ünnep eredetije ősi  rémisztő jelmezekben parádéztak az utcákon,  italozása miatt nem kerülhetett a mennybe,
      kelta hagyomány, Samhain ünnepe. Ez  hogy megzavarják az ártó lelkeket. de a pokolba sem fogadta be az ördög, aki
      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9