Page 5 - 01_32_nagy.pdf
P. 5

ZOOM
                                         MEGEMLÉKEZÉSEK

                                          A VILÁG KÖRÜL

                                        A halál mindenki számára megrendítő,
                                        szomorú jelenség, nem sok nagyobb
                                        fájdalom van szeretteink elvesztésénél.
                                        Közép-Európában, így hazánkban is
                                        gyászba öltözik a lelkünk Halottak
                                        napján, de vannak országok, ahol
                                        színes, vidám nap az emlékezésé.

                                        Mexikóban a legenda szerint október
                                        31-én éjfélkor megnyílnak a Mennyország
                                        kapui, és visszatérnek a gyermek, majd
                                        később a felnőtt lelkek, hogy újra együtt
                                        töltsenek egy napot szeretteikkel. Ezen
                                        a különleges napon a hozzátartozók
                                        feldíszítik házaikat, elvesztett szeretteiket
                                        a kedvenc ételeikkel, italaikkal várják.
                                        A gyermekek sírjaihoz játékokat,
                                        a felnőtt elhunytak nyughelyéhez
                                        gyakran tequilát helyeznek. Fontos
                                        jelképe az ünnepnek a színpompás,
                                        kézzel dekorált cukorkoponya. Az estét
                                        tipikus mexikói karnevál, fiesta zárja.
                                        Ezt az ünnepet egész Latin-Amerikában
                                        megtartják különböző formában.

                                        Japánban úgy gondolják, ha az élők
                                        szomorúak, az megnehezíti a lelkek
                                        túlvilágra jutását. Itt a halottak napját
                                        augusztus közepén ünneplik, három
                                        napon át. Ez az O-bon, mely során a
                                        legszigorúbb japán cégek is kimenőt
                                        adnak alkalmazottjaiknak. A családok
                                        megtisztítják a sírokat, házi oltárokon
                                        pénzt égetnek, hogy a lelkek ne legyenek
                                        szegények a túlvilágon. A buddhista
                                        eredetű ünnep keretében a turisták által
                                        is kedvelt Bon-odori tánccal üdvözlik a
                                        szellemeket. Az utolsó nap az elköszönés
                                        napja, ilyenkor papírlámpásokba
                                        csomagolt mécseseket úsztatnak le a
                                        folyón a tengerig, hogy a lelkek békében
                                        visszatérhessenek otthonaikba.
                                                 (Lami Krisztofer)


      dühös volt rá, csak egy darab parazsat vágott  általában a családok kimennek a temetőbe,  hivatalos dátuma november 2-a. Ezen a
      hozzá a pokol tüzéből. Jack ebből, és egy  hogy közösen megemlékezzenek halottaikról.  napon a keresztény egyházban azokról
      feketeretekből készített magának lámpást,  Rendbetesszük a sírokat, koszorúkat, vagy  a hívekről emlékezünk meg, akik még
      hogy ne sötétben kelljen bolyongania. Később  virágot viszünk a temetőbe, és mécsest  nem nyertek bejutást a paradicsomba,
      természetesen Samhain ünnepe összemosódott gyújtunk. Magyarországon több templomot is a és most a Purgatóriumban vannak. A
      több római és keresztény ünneppel is, így  Mindenszenteknek szenteltek, és több település halottak napi ünneplés Európában egészen
      alakult ki mai formája, a vidám, bulizós,  nevében is megjelenik ez a nap, ilyen például  az ókori Rómáig nyúlig vissza, ahol a
      rémtörténetmesélős Halloween.   Mindszentgodisa, vagy Szepesmindszent  Parentalia nevű ünnepen emlékeztek meg
                       is. Sok helyen Mindenszentek ünnepe  az őseikről. Ezen a napon Róma minden
      Mindenszenteket november 1-én tartják. Ez  először a pogány ünnepekre települt rá, mint  temploma zárva volt, és az oltárokon sem
      már a keresztény ünnepkörhöz tartozik. Bár  amilyen az angolszász, kelta országokban  éghetett tűz. Még a legszegényebbek is
      sokan szinonimaként használják a Halottak  a Samhain is volt, vagy a római Lemuralia,  áldoztak az őseiknek, némi sóval kevert
      napjával, a két ünnep közel sem ugyanaz.  és ezekből alakult ki a későbbi formája. árpadarát, virágokat, gyümölcsöket.
      Mindenszentek napján a mennybe került  Az időben utolsó ünnep a Halottak Napja.
      szentekről emlékezünk meg. Ezen a napon  Ennek a szintén keresztény ünnepnek a     (Springer Barnabás)
                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10