Page 11 - 01_32_nagy.pdf
P. 11

PRESS OF      A klasszikus helyzetkomikumokban a  Ennek sajátossága, hogy a szereplők főleg  egy szereplő beleragadása kényelmetlen
      szereplőt számára idegen környezetbe  afroamerikaiak és a gegeket gyakran az  helyzetekbe vagy kapcsolatokba.
      helyezik, így a várható szenvedés a  abszurditásig fokozzák. Az egyes epizódok  A világ legtovább futó sorozata, a Last of
      humorforrás. Máskor a központi karaktertől  történetei jobbára az egyik szereplő  the Summer Wine szintén brit, 1973-2010
      erősen eltérő alak megjelenése jelenti a  hazugságából, vagy más karakterek egyéb  között ment. Hazánkban is ismert az Only
      konfliktust, amely megváltoztatja szereplőnk  módon történő kijátszásából adódnak.  Fools and Horses (Csak a kötözött bolondok),
      viselkedését. A családi helyzetek, az otthoni  Ezek többek között hibák letagadásából,  a Fekete Vipera, valamint a Waczak szálló
      dinamika megjelenítése az epizódok végén  megoldásából, tárgyak visszaszerzéséből,  is. A színpadon felvett, egykamerás, nevető
      valamilyen tanulság levonásával pedig  megjavításából, szituációk helyrehozási  hangsáv nélkül készített – gyermekeknek,
      szintén ugyanilyen komikusak lehetnek.  törekvéseiből állnak. Előfordulhatnak  fiataloknak – szóló műsorok is jellemzőek
      Más esetekben egy történést a fiatalabb  különleges epizódok is, amikor a sorozat  manapság, amelyek a tizenévesekben
      szereplő a koránál fogva máshogy lát, mint  felrúgja saját szabályait egy adott okból. gyakran felmerülő kérdésekkel foglalkoznak.
      érettebb társai, és így a létrejött kalamajka  Az amerikai és brit komédiasorozatok  Ezeket általában a Disney csatorna készíti.
      válik a humor forrásává, amelyet végül egy  az epizódok és évadok hosszúságának  Hazánkban az utóbbi években a szitkomok
      bölcs, idősebb szereplő old meg, ezáltal  tekintetében, illetve az írógárda  közül az Agymenők, az Így jártam anyátokkal,
      a fiatalabb szereplő is érettebbé válik. szempontjából egyaránt eltérnek egymástól.  az Archer (titkosügynök sorozat) és a Family
      Megjelentek komédiasorozatok is, amelyek a  A két nemzet humorvilága sem azonos,  Guy futott a leginkább, de folyamatosan
      paródiákhoz hasonlítottak, ám kevés sikerrel  hiszen az európai ország inkább a történetre,  jelennek meg újabb és újabb szériák
      sugározták azokat. Emellett a külvárosi  a britségre, és a sztereotípiákra koncentrál,  is, így nem kell attól tartanunk, hogy
      komédia is létrejött külön műfajként. időnként fekete humorral. Visszatérő elem  hétköznap esténként unatkozni fogunk.
                                                        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16