Page 10 - 01_32_nagy.pdf
P. 10

PRESS OF


     BETEKINTÉS     A SZITKOMOK VILÁGÁBA      9$/µ6=¯1½/(* 6=,17( 0,1'(1., /£7277 0£5 (*< .«7
      5«6=7 $ -µ%$5£72.%µ/ 9$*< ,60(5, $= ¯*< -£57$0
      $1<£72..$/ &¯0½ 6252=$727 x '( 0, ,6 $= £/7$/8.
      .«39,6(/7 ¼1 6=,7.20"
      | Berzai Péter, TÁT Kontúr
      | ELTE TÁTK HÖK, Budapest

      A helyzetkomédia vagy szituációs komédia
      (innen a sit-com rövidítés) a televíziós
      vígjátékok egyik válfaja, amelyben a szereplők
      és helyszínek állandóak, a komikum forrása
      pedig ezeknek az ismert szereplőknek
      és helyszíneknek szokatlan, érdekes
      helyzetekben, történetekben való bemutatása.
      TÖRTÉNETE
      A szitkom rádiós műfajként indult 1926-ban
      Chicagóban, a legsikeresebb szituációs
      komédia 1935-1959 között ment. A televíziózás
      hajnalán – a ’40-es években – az első
      adaptált műfajok között volt: sokszor rádiós
      sorozatokat valósítottak meg, amelyeket  valamint a karakterfejlődéses sorozatok is
      többkamerás módszerrel rögzítettek filmre. (pl.: Egy rém rendes család, Jóbarátok).
      Az 1960-as évektől megjelentek a rajzolt  Az ezredfordulón aztán létrejött a 60
      komédiák is, mint a Flintstone család, vagy a  perces komédia, amit egy kamerával
      Jetsons (a későbbi tudományos-fantasztikus  forgattak, pl.: az AlIy McBeal vagy a Született
      szitkomok előfutára), és nem sokkal később a  feleségek, emellett a félórás szituációs
      szuperhősök is erre a sorsra jutottak. Ezeknek  komédiák is divatba jöttek (pl. Office).  A szitkomok tipikus karakterei: 1. a naiv –
      a felvételénél – mivel a trükkök miatt nem              az események fősodrában van, de félreérti
      tudták a közönség előtt felvenni – alkották  JELLEMZŐI       azokat, ez a humor forrása. 2. a lázadó – van
      meg a nevető hangsávot. Ugyanebben az  A műfaj lényege adott szereplők  sejtése arról, hogy viselkedése nem felel
      évtizedben a szituációs komédiák helyszínéül  adott környezetben, helyzetben való  meg a társadalmi normáknak, konfliktusokat
      főleg otthonok vagy munkahelyek szolgáltak. viselkedésének bemutatása, amelynek  okoz, de meg is menti a helyzeteket. 3. a bölcs
      Az 1970-es években élte a közönség előtti  során vagy a helyszín, a történet vagy az  – idősebb, tanultabb vagy tapasztaltabb,
      többkamerás rögzítés a reneszánszát, a  egyén áll a központban. Nevét a komédia  megoldási lehetőséget kínál a többieknek.
      műsorok pedig ekkor már videoszalagra  fajtáitól való eltérésének köszönheti.  4. a komikus – személyiségéből adódóan
      készültek. A műfaj változatossá vált,  Mivel az epizódok rövidek, több részt is  különösen reagál a dolgokra, abszurd humort
      készült sorozat a szociális problémákról  le lehet adni naponta, ezért a karakterek  generál. Az egyenes és humortalan ember
      feminista-, valamint szüfrazsett szemszögből,  ismertebbé válhatnak a közönség  a többi szereplő ellensúlyozásával vesz
      és a háborúról is. Ez utóbbiban készítői  számára, a jellem- és helyzetkomikum  részt a műsorban, időnként ő a főszereplő.
      utasításra nem készült nevető hangsáv. pedig visszatérő gegeket tesz lehetővé. 5. a furcsa szomszéd – az a tipikus alak, aki
      Az 1980-as évek elején fejlődött ki a  Mivel a műfaj miatt a szereplők statikusak és  időnként beugrik a főszereplő(k) életébe
      szitkom és a dráma keveréke, amelyet  a problémáik többnyire hamar megoldódnak,  és ezzel plusz csavart, komikumot hoz az
      „dramedy”-nek hívtak, és ekkor jelent  a történet ritkán halad előre, és akkor is  epizódba, gyakran a főszereplő szöges
      meg Bill Cosby-val az első stand-upos  lassan. Van ezek ellenére néhány sorozat,  ellentéte. 6. a szívtipró karakter –a szexuális
      köré szerveződő sorozat is. Az 1990-es  amelyben a történet evolválódik az epizódok  kisugárzását és viselkedését viszi a szériába.
      évek elején újjászülettek az animációs  során, de ez mindig lassú, több epizódon,  7. az etnikai elem – a beszédstílusa és
      szitkomok (pl. A Simpson család, Futurama),  vagy akár évadon keresztül is tarthat. viselkedési eltérései adják a fő humorforrást.
      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15