Page 7 - duetallozo_2022_marcius_inderaktiv
P. 7

PRESS OF

      MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?


      ÖNISMERET


      ÉS PÁLYAVÁLASZTÁS
      | Drahos Alinka ,Mi-Újság,
      | Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
      A pályaválasztás kemény dió, még azoknak is,
      akik tudják, mit szeretnének. Azok számára
      pedig, akiknek még ötletük sincsen, hogy
      mit akarnak kezdeni az életükkel, az egész
      egy nagy, hatalmas „dilemma-katyvasz”.
      Életünkben először nyolcadikos korunkban
      kell döntenünk a jövőnkről, amikor is beadjuk
      a továbbtanulási jelentkező lapot. Ezek után
      tizedik osztályos korunkban újra döntés elé
      kényszerülünk faktválasztáskor, majd két
      év múlva továbbtanuláskor. Mi pedig csak
      állunk ott értetlenül, döntésképtelenül, és
      nem is igazán tudjuk, mit kellene csinálnunk.
      Néha még azt sem tudjuk, hogy aznap
      reggel mit vegyünk fel, nemhogy azt, hogy  4. Értékek (Mi az, ami számodra a
      mit akarunk dolgozni majd évek múlva. legfontosabb? Hogy továbbvidd a
                        családi hagyományt? Hogy a közelben  3. Visszajelzés a teljesítményünkről
      MIT TEHETNÉNK AZÉRT,        legyél? Vagy épp ellenkezőleg,  4. Saját magunk összehasonlítása másokkal
      HOGY VÉGRE RÁJÖJJÜNK?        hogy messzire akarsz menni?)
      Megkérdeztem Feketéné Balogh                     Ezek alapján tudjuk kialakítani az
      Ágnes iskolapszichológust, hogy mi  Habár mind a négy kritériumra egyaránt  önismeretünket. A legnagyobb hiba az, ha
      a véleménye, mik a legfontosabb  szükség van, az önismeret az, ami az egyik  valaki túl-, vagy alulértékeli magát, ugyanis
      elemei a pályaválasztásnak.    legfontosabb szelete a pályaválasztásnak.  ezek torzítják az énképet. Ahhoz, hogy
      1. Önismeret (Mi az, amit szeretsz  Ebből indul minden. Tudnunk kell, mit  megfelelő képet alakítsunk ki magunkról,
      csinálni? Mi az, amit nem? Milyen  szeretnénk annak érdekében, hogy  fontos, hogy tisztában legyünk az
      munkakörnyezetben tudod magad   megvalósíthassuk azt. Az önismeret az  előnyeinkkel és hátrányainkkal egyaránt.
      elképzelni? Mi az, ami érdekel?) egész életünket átíveli, és minden nehéz
      2. Pályaismeret (Tudnod kell, hogy  döntésben a segítségünkre lehet. Azok számára, akiknek nem pontos
      milyen lehetőségeid vannak. Hogy                   az önismeretük vagy azzal együtt sem
      miből választhatsz, és pontosan  DE HOGYAN ISMERJÜK MEG       jutnak döntésre, vannak a pályaválasztási
      milyen az a munka, ami érdekel.) MAGUNKAT JOBBAN?          tesztek. Pályaválasztási tesztekhez már
      3. Munkaerőpiaci ismeretek    Az önismeret négy fontos      bárki hozzájuthat. Az interneten tömérdek
      (Szükség van most arra a munkára?  részből tevődik össze:      mennyiségű ingyenes teszt tölthető ki minden
      El tudsz vele helyezkedni? Meg  1. Énkép              témában (érdeklődési kör, dolgozói környezet,
      tudsz majd élni a fizetésből?)  2. Mások rólunk alkotott képe   képességek, hajlamok, kommunikáció).
            DUE-táborok 2022. június 25.-július 3. Balatonkenese
          DUE podcaster és rádiós tábor - DUE videós, youtuber és tiktoker tábor - www.duetaborok.hu

                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12