Page 8 - 01-40
P. 8

PRESS OF
                   Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból
     SZOKATLAN SZOKÁSOK RABJAI


      KÜLÖNC ZSENIK


      ÉS HÉTKÖZNAPJAIK
      | Rucska Ferenc, TÁTN Kontúr,
      | ELTE TáTK, Budapest


      Az emberi történelem bővelkedik olyan  számítottak, és a legnagyobb jóindulattal
      kiemelkedően tehetséges tudósokban  nézve sem tudhatók be pusztán szakmai
      és művészekben, akik örökségükkel  ártalomnak. A tudós irtózott például a
      hozzájárultak a kultúra és a tudomány  kerek tárgyaktól, különösen a baracktól,
      rendületlen fejlődéséhez. A legnagyobb  emellett csakis olyan szobában volt hajlandó
      lángelméknek azonban az utókor jobbára  megszállni, amelynek a szobaszáma
      inkább csak a munkásságát, a jelentőségét  osztható volt hárommal. Mindezek
      ismeri, az emögött megbújó ember és az ő  mellett pedig az, hogy szociális életét
      személyisége pedig megközelíthetetlennek  szívesebben töltötte galambjai társaságában,
      és misztikusnak tűnik az azóta eltelt idő  már igazán csekélységnek számít.
      távlatából. Ennek ellenére a géniuszoknak
      is megvoltak a maguk gyarlóságai és  A legendásan termékeny és maximalista
      hóbortjai, amelyekkel kapcsolatban  francia író, Honoré de Balzac (1799-1850)
      néhányról úgy tartották, hogy az alkotás és  rengeteg olyan módszert dolgozott ki,
      a gondolkodás elengedhetetlen kellékei, de  amelynek segítségével igyekezett a külvilágot
      olyan is volt, amelyhez egész egyszerűen  kizárni és csakis a munkára koncentrálni.
      kényszeresen ragaszkodott az adott  Ennek szellemében mindig csak lesötétített
      illető. Habár az alábbiakban főként írókat  szobában dolgozott, amelyben az íróasztalán
      és természettudósokat veszünk górcső  kívül nem is igazán volt semmi egyéb, hogy
      alá, így Tesla, Balzac, Dickens, Darwin,  semmi se terelhesse el a figyelmét, emellett
      Hemingway és Schiller életét, a lista  a beszámolók szerint naponta több tucatnyi
      csupán ízelítőt kíván nyújtani a legfurcsább  csésze kávét ivott, hogy mindig eléggé
      szokásokból, így korántsem teljeskörű. friss és éber maradhasson az alkotáshoz.
                       Olykor a nap huszonnégy órájából   DUE-táborok
      A váltakozóáram, a mágnesesség és a  húszat a munkájával töltött, hogy  2022. június 25.-július 3.
      rádiózás terén is maradandót alkotó szerb  befejezhesse azóta halhatatlanná lett
      származású amerikai fizikus, Nikola Tesla  műveit, többek között monumentális  Balatonkenese
      (1856-1943) amellett, hogy tisztaságmániás  regényfolyamát, Az emberi színjátékot. DUE újságíró és blogger tábor
      és kifejezetten sértődékeny természet
      volt, több olyan fóbiával is rendelkezett,  Kevésbé ismertek talán a Twist Olivér  - www.duetaborok.hu
      amelyek még kollégái szemében is furcsának  és Copperfield Dávid írójának, Charles
      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13