Page 10 - 01-40
P. 10

PRESS OF
                   Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból
     MENNYIT ALUDJUNK?      | Nagy Gabriella, Medikus Lap,
      | Debreceni Egyetem


      Sok-sok cikket és tanulmányt olvashattunk
      már arról, hogy milyen fontos az alvás,
      sőt, hogy tulajdonképpen mennyit is kell
      aludnunk ahhoz, hogy kipihentek legyünk
      és átvészeljük a napot. Valószínűleg már
      mindenki hallott arról, hogy az átlagos
      felnőtt embernek napi 8 órát kellene aludnia,
      azt azonban ténylegesen nem tudják
      megmagyarázni, hogy miért pont annyit…
      Az alvás valóban fontos, sokak   százaléka képes kedvezőtlen mellékhatások
      szerint a szervezetünk az alvás során  nélkül meglenni csupán néhány órás
      a méreganyagoktól is könnyebben  alvással. Ezzel szemben az egyfázisos
      megszabadul, ha pedig kimerültek vagyunk,  alvás ellenzői úgy vélik, a ciklust nem
      könnyebben lehetünk betegek. Ma már  feltétlenül tudja végigaludni mindenki, de
      egyre többen gondolják úgy, hogy nem  amiért mindenhonnan az hallható, hogy
      csak a 8 órás – úgynevezett egyfázisos  úgy kellene, az ébredés során frusztrálttá
      – alvás lehet a legmegfelelőbb, hanem a  válhat az ember, így a végén már emiatt
      történelem során már alkalmazott és jól  sem fog tudni megfelelően aludni. Úgy
      bevált többfázisos (több rövid szakaszban  gondolják, hogy a nyolcórás alvás „erőltetése”  újonnan létrehozott fiatal felnőttek
      történő) formák is hasznosak lehetnek, sőt  hozzájárul ahhoz, hogy az emberek  korcsoportjának elegendő 7-10 óra
      egyeseknek ezek a kipihentetőbb formák. altatókhoz, nyugtatókhoz folyamodjanak,  - a felnőtteké hasonló: 7-9 óra alvás
                       így ugyan lehet, hogy végigalszanak 8
      Többfázisos alvási formák között a  órát, de a gyógyszerfüggőség rátája is  Néhány általunk is jól ismert ember
      leggyakoribb a kétszakaszos alvás, mely  emelkedik az alvási órák száma mellett. alvási szokása is hagy maga után némi
      lényege, hogy a 2 három-négy órás                   vitára alapot az alváskutatóknak:
      alvási fázist egy kb. egyórás ébrenléttel  Roger Ekrich 16 éves kutatás után egy  - A már említett da Vinci az óránkénti
      megszakítanak. A következő a Dymaxion  könyvet is megjelentetett, melyben leírja a  15-20 perces alvásaival (polifázisos
      alvás, miszerint hatóránként 30 percnyi  kétfázisos alvás történelmét, nem mellesleg  alvás), de hasonlóan vélekedett az
      szunyókálás kellően pihentető. Az Überman- körülbelül 500 korábbi (történelmi)  alvásról Thomas Jefferson is.
      technika hasonlóan a 30 perces alvásra épít,  feljegyzésre épít az író-történész. - Nikola Tesla napi 2-3 óra alvással beérte.
      de azt napi hatszor kell „elvégezni”, míg az             - Thomas Edison szerint a kevesebb,
      Everyman technika lényege, hogy a napi 3-4  A Harvard Egyetem professzora Charles  mint 5 óra alvás az optimális, a
      órás alvást három húszpercessel kiegészítve  Czeisler és csapata korcsoportok szerinti  többi már a lustaság része.
      frissen és üdén végezhetjük el a napi  bontásban készített új összeállítást,  - Sir Isaac Newton annak ellenére,
      teendőinket. Mindezek mellett ott a Leonardo  hogy kinek mennyit is kellene aludnia  hogy olykor-olykor egy órát
      da Vinci által preferált „minden órában  ahhoz, hogy egészséges maradjon.
      kb. 15 perc alvás” elegendő ahhoz, hogy  - újszülöttek: az eddig megadott 12-18
      kiemelkedő szellemi munkát végezhessünk. óra alvás módosult 14-17 órára
                       - csecsemők: aludhatnak akár
      Persze mindegyik variációnak vannak  kevesebbet is, az eddigi 14-15 óra  DUE-táborok
      támogatói és ellenzői, a többfázisos alvás  helyett elegendő 12-15 óra alvás
      ellenzői szerint nem lehet megfelelően  - kisgyermekek: 11-14 óra alvás 2022. június 25.-július 3.
      kihasználni mellette a napot, és egyszerűen  - óvodáskorúak: 10-14, míg   Balatonkenese
      nem tudják elképzelni, hogy pár perces  iskoláskorúaknak 9-11 óra is elég
      alvás során hogyan pihenhetne az ember.  - a tinédzserek ezzel szemben  DUE videós, youtuber és tiktoker
      Sőt, szerintük az embereknek mindössze 3  már 8-10 órával is beérik, míg az  tábor - www.duetaborok.hu
      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15