Page 5 - 01-40
P. 5

ZOOM

      ORSZÁGOK ORSZÁGOKÉRT, EMBEREK EMBEREKÉRT


      MI A VILÁGSZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSÁNAK ESZKÖZE?
      BELEGONDOLTÁL MÁR ABBA, VAJON MILYEN LEHET AZ ÉLET MÁSHOL? HA
      TÉNYLEGESEN ELGONDOLKOZUNK EZEN A KÉRDÉSEN, AKKOR FELISMERHETJÜK,
      HOGY NEM MINDENKI ÉL OLYAN JÓLÉTBEN, MINT MI. A SZEGÉNYSÉG NAPJAIN-
      KBAN EGY ALAPVETŐ PROBLÉMA A VILÁGUNKBAN, AMIN HA NEM VÁLTOZTA-
      TUNK, SÚLYOSABB KÖVETKEZMÉNYEI LESZNEK MAJD A JÖVŐBEN. DE VAJON
      KIKNEK A FELADATA A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE, FELSZÁMOLÁSA?


      A világszegénység egy globális probléma,
      aminek alapköve nem más, mint az éhínség.
      Több kontinens országaiban, köztük Afrika,
      Ázsia és Dél-Amerika országaiban súlyos,
      vagy éppen veszélyes szintű az éhínség.
      Nigéria, Banglades, Bolívia és még hosszan
      sorolhatnánk azokat az országokat, amelyek
      ezekbe a kategóriákba tartoznak. Az ENSZ
      Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete
      (FAO) szerint 37 olyan ország van, amely
      folyamatosan rászorul az élelmiszersegélyre.
      A legnagyobb éhségövezet Afrika déli
      részében található, Zimbabwe, Malawi,  Célokról, melynek célja többek között
      Szváziföld területén. Az állandó éhínség  felére csökkenteni a létminimumon alatt
      alultápláltsághoz vezet, számos felnőtt  élők számát, az élelmezési szervezetek
      és főként gyermekek életét nehezíti meg;  által naponta 4000 embert megmenteni
      a gyermekhalandóság igen magas, ma  az éhhaláltól, valamint háromnegyedével
      már „csak” 6,3 millió gyermek veszti el  csökkenteni a gyermekhalandóságot.
      életét 5 éves kora előtt, noha ez a szám  Azonban akkoriban nem számoltak  változásokat. A cél elérése érdekében minden
      az ezredforduló előtt még a kétszerese  ekkora népességgyarapodással: 1999 óta  országnak ki kell vennie a részét, hiszen
      volt. Világszerte 950 millió ember szenved  egymilliárddal lettünk többen a Földön, ezzel  ahhoz, hogy a jövőben nagy mértékben
      élelmiszerhiányban, számítások szerint a  megkérdőjelezhető a FAO által kihirdetett  csökkenteni lehessen az éhezők számát, több
      létminimumon, vagy az alatt élő emberek  terv, miszerint 2030-ig a szegénységben élő  milliárd dollár támogatásra lenne szükség.
      száma meghaladja az 1,3 milliárdot is. De  emberek számát felére csökkentik. Emiatt a
      vajon kiknek a kötelessége ezeket a számokat  kitűzött célokat többször módosították azért,  Ha a világ országai összefognak, és
      csökkenteni? Egy világszintű problémát nem  hogy minél könnyebben, rugalmasabban  ténylegesen megkezdik a fejlődő országok
      más tud megoldani, mint a világ országai,  megvalósíthassák, azonban a valódi  támogatását, a jövőben nagymértékben
      egyetlen egy módszerrel: összefogással.  célját ezzel elveszítette. A szegénység, az  felszámolhatóvá válik a szegénység több
                       éhínség aligha csökken, ahhoz, hogy valódi  országban, és egy olyan élhető világot
      Az ENSZ bíztatására, 1999-ben a  eredményt érjen el, gyökeres változtatáson  teremtenek, ahol idővel ismeretlenné
      világ vezető gazdasági nagyhatalmai  kell végigmennie, mivel a jótékonysági  válhat az érzés: milyen az éhezés.
      megállapodtak a Millenniumi Fejlesztési  akciók nem eredményeznek strukturális       (Millei Anikó)
                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10