Page 4 - due_tallozo_interaktiv_2015_februar
P. 4

Nagy Diák  a világ egy darabja nagyon közelről
  IQ-teszt

2014 IQ-bajnokai

a második Nagy Diák IQ-teszten

 A LÁNYOKNÁL EGY MŰEGYETEMISTA, A FIÚK KÖZÖTT PEDIG EGY ELTE-HALLGATÓ NYERTE EL A FŐDÍJAT

ÉS A LEGINTELLIGENSEBB DIÁK CÍMET A TAVALY SZEPTEMBER ÓTA TARTÓ NAGY DIÁK IQ-TESZT DECEMBER 4-I
DÖNTŐJÉBEN. A DIÁKHITEL KÖZPONT ÉS A DUE MÉDIAHÁLÓZAT ÁLTAL SZERVEZETT ORSZÁGOS VERSENYEN
TÖBB MINT 16 EZREN VETTEK RÉSZT.

Magyarország második diák intelligenciaszint-   szürkeállományukat. Az egyenes kieséses     lányok között a 20 éves, pápai Erdős Szilvia,  Fotó: Tóth Zoltán
mérése, a Nagy Diák IQ-teszt 2014. szeptember   verseny első körében még mindenki megírt     a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
közepén indult. Az első fordulóban egy       egy fejtörőkből álló feladatsort. A legtöbb   mányi Egyetem elsőéves mérnök-informa-
több éves fejlesztéssel készült, betanulha-    pontot gyűjtő tíz fiú és tíz lány jutott be a   tikus hallgatója nyerte. Szilvia már a tavalyi
tatlan, adaptív IQ-tesztet lehetett ingyen kitöl- második fordulóba, amelyben szintén rejtvé-   versenyen is indult, akkor a második helye-
teni az interneten. Az online fordulóban      nyeket oldottak meg, csak sorverseny-szerűen.  zést érte el. Mint mondta, az idei döntő
több mint 16 ezren tették próbára a képes-     A leggyorsabb két fiú és két lány versenyző    érzése szerint könnyebb volt, és nagyon
ségeiket. A továbbjutók közül 725-en vettek    mérkőzhetett meg a fődíjakért. A finálé      élvezte. Az egyetemista lány kedvenc időtöl-
részt a második fordulóban, ahol a Mensa      feladatait, és megoldási kísérleteket a nézők  tése a zongorázás, 6 éven át tanárhoz is járt.
HungarIQa hivatalos felvételijével birkóztak    kivetítőn követhették, a versenyzőknek pedig
meg egy élő tesztíráson. Innen már csak a     nemcsak a helyes megoldásokra, hanem a       A Nagy Diák IQ-teszt legintelligensebb fiú
legalább 135-ös IQ-val rendelkezők mehettek    gyorsaságra is koncentrálniuk kellett. A legin- versenyzője címet a szentendrei Dankovics
tovább a döntőbe. Ők azok, akik a népesség     telligensebb diákokat is megizzasztó feladvá-  Attila nyerte el, aki az Eötvös Lóránd
legintelligensebb 1 százalékához tartoznak.    nyokat a Mensa HungarIQa és a Rejtvényfejtők   Tudományegyetem elméleti matematikus
                          Országos Szövetsége közösen állította össze.   és programkezelő informatikus hallgatója.
  A 2014. december 4-i döntőbe 365-en                               A fiatalembernek a tanulás mellett kevés a
jutottak be. A budapesti Experidance Házban    A 2014 évi, immár másodszor megrende-      szabadideje, de ha mégis van néhány szabad
megrendezett finálén a diákok egy külön-      zett Nagy Diák IQ-tesztet, és ezzel a Diákhitel órája, akkor olvas, programokat ír és sakkozik.
leges, több részből álló, izgalmas élő show    Központ fődíját, egy-egy Apple iPad Minit a
keretében, közönség előtt dolgoztatták meg
                                                  DUE Tallózó
4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9