Page 2 - due_tallozo_interaktiv_2015_februar
P. 2

Mizu                                                                                                      press of
kelebala?
Toljunk
egy stólás
szelfit!

 HA ADSZ EGY SERCLIT, MEGAPOLLAK! TALÁLKOZZUNK EGY FERTÁLYÓRA MÚLVA! MAJD KÜLDJ MEMENTÓT!

ILYEN ÉS EHHEZ HASONLÓ KIFEJEZÉSEK TŰNNEK FEL ÉS VESZNEK EL NYELVÜNKBEN. MIÉNK AZ EGYIK
LEGSOKOLDALÚBB, LEGSZÍNESEBB NYELV, ÉPPEN EZÉRT NAP, MINT NAP VÁLTOZIK. HOGY MÉGSE TŰNJENEK
EL NYOMTALANUL, AZ ALÁBBIAKBAN MEGISMERHETÜNK PÁR RÉGI KIFEJEZÉST, ÉS A MODERNSÉG ÉRDEKÉBEN
A LEGÚJABB SZLENGET IS TANULMÁNYOZHATJUK.

AKKOR                                • Ha megapolunk valakit, akkor megcsó-                           • Sejtelmem sincs, talán így lazulunk ma már?
                                    koljuk. „Jaj, ha még csak egyszer láthatnám                       • Annyit tudok, hogy valakit „tagelni”
Hihetetlen mennyiségű szavunk származik                a nemes hölgyemet! Jaj, ha csak egyszer
a huszadik századból, van, amelyik viszont               apolhatnám meg!” (Heltai Gáspár). Azonos                          annyit tesz, hogy megjelöljük, mondjuk
eltűnt. Kiemeltem párat közülük és megkér-               a mai ápol igénkkel; jelentése így fejlő-                         egy bejegyzésben. A „hes”-ről fogalmam
deztem a DUE Médiatábor lakóit, hogy szerintük             dött: „csókol – dédelget – szeretettel                           sincs. De biztosan valami megjelölés.
mit jelentenek. Érdekes válaszok érkeztek.               gondoz – bajban, betegségben ápol”.
                                                                               A megfejtések:
Mennyi egy fertályóra szerinted?                  ÉS MOST                                          • A szelfi egy saját magamról készí-
 • Nos, vagy a negyed-, vagy a fél-, vagy a
                                                                                 tett kép, legtöbbször telefonnal.
  háromnegyed órának a szinonimája.                                                              • Amikor hestegelünk, megjelölünk
• A túl sok idő. Egy szófordulat, hogy „egy
                                                                                 valamit egy kettőskereszt jelzéssel.
A tudás fája neked teremfertályóra múlva találkozunk csak”.                                                    A „hesmark” a kettőskeresztet
                                  Manapság egyre több kifejezés ered                              jelenti, míg a „tag” a megjelölést.
                                  az angol nyelvből. Mind az elektro-
                                                                               Randiszervezés ma
                                  nikus világ kiegészítője, egy-egy szó,
                                  melyek nélkül a modern technikában                            Idézet egy facebook beszélgetésből: „Szal
• A fertályóra nem egy szexu-                                                                 (szóval) itt vok (vagyok). Lájkoltam (jeleztem
                                                                               a „like” gomb megnyomásával, hogy tetszik)
 Invitel InnoApps Díj 2014ális kifejezés? A bordélyházban                                                   azt a swag (menő) képet, ami mellé kitetted
ennyi a „szolgálati” óra talán.                   már nem tudunk otthonosan mozogni.                            a YOLO (You Only Live Once – csak egyszer
                                                                               élsz – életfilozófia) idézetet. Hogy a viharba’
Mit cÚsignáyluénrzke, hda, „Tmeevgaapgoyluanlke”gvmalaeknitő?bb fejle3Ks0igzéytvűőfj?etöletttetimstpraánrdkoifleójkeazté,shtoégsymmeigtkjéerlednetzetnemek.a ne (persze, hogyne) találkozhatnánk holnap!”
• MAegkakpoolrnij?eHleúhnat,kezebzizztoaszanInvitel InnoApps pályázatára, és a dicsőség
                                                                                Akkora mértékű a haladás, hogy az
  vamlaemlileptetrvéerrztédkoleogslaesjzá. nÉkdeézekttoelk is várnakMirtájedle!nt a „szelfi” magyarosított kifejezés?                     Oxford Dictionary-ban hivatalos szóként
                                                                               szerepel az „OMG” (Oh, My God – te jó
akNáer v„áepzodl” sisaljeáhtektnées. zítésű, működő webe•s,Vmalaombi,ila,mFiahceez bsaojáot km,aPguCnvknaagkyvaMnac                      Istenem), a „LOL” (Laughing Out Loud –
                                                                               hangos nevetés) és a „BFF” (Best Friends
• Neaklekmalamz a„azpáosl”o-rdóal atz2apkoastteolgokóriában, és nyerkdözmünek.gTaalá2n0p0on0t m00i mfaogruinnkt. értékű                    Forever – legjobb barátok örökre).
juvtnáaskáerslzáemsibue.tGaolnvdáonloymt, éezseagytablet PC-t!• El tudom képzelni, mennyire becézgetik a
ige. Valamit az apostolok csinálnak,                fiatalok egymást. „Szeretlek”, majd már csak                                               2

  vagy mi csinálunk velük… Bár lehet,                 azt mondták „Szeri”, végül pedig az „r” betűt
                                    is elselypítették, így alakult ki a „szelfi”.
 hoNgeyvaezzáépsoiláhshaotzáirsidköőz:e2v0a1n5…. 03. 31.      • A munkám miatt sokat mozgok az interneten.
• SzJeerilnetnemtk„eazpéolsnié”santonyviát tbesbzi, rhéosgyzletek:

newvewlőwc.éilnzavtittael lm.heugc/sianpnkoodaupnpk svalakit.    Ez egyfajta önarckép, ha jól emlékszem.

A megfejtések:                           Mit csinálunk, amikor „hestegelünk”?
 • Egy fertályóra körülbelül negyed                 • A „hess” szavunk – a mi értelmezésünkben

  óra (az ugyanolyan jelentésű német                 – az elüldözést jelenti, hogy „menjen” innen
  szóból, a „viertel”-ből ered).                   az illető. Talán valami rosszindulatú szó ez.

www.due.hu
   1   2   3   4   5   6   7