Page 3 - due_tallozo_interaktiv_2015_februar
P. 3

NEMZETI CIVIL                                                hello,
KOMMUNIKÁCIÓS AKADÉMIA                                          brother

A DUE Médiahálózat 2014 őszén indította el Nemzeti  A Nemzeti Civil Kommunikációs Akadémia februári
Civil Kommunikációs Akadémia nevű, ingyenes     programjai abban segítenek a civil szervezeteknek, hogy
programsorozatát, melynek előadásait és az azokat  hatékonyabban tudjanak kommunikálni szimpatizán-
követő tanácsadást februárban tartjuk. Főként a   saikkal, a médiával, potenciális támogatóikkal. Hogyan
civil szervezetek munkatársait várjuk a kommuniká-  viselkedjünk, levelezzünk, írjunk, beszéljünk, hogyan
ciós készségeket és gyakorlatot fejlesztő képzésre, képviseljük az ügyet, amiért dolgozunk? Hogyan talál-
de minden érdeklődőt szeretettel fogadunk.      hatnak célba az ötleteink? Hogyan kommunikáljunk?
                           Ezekre, és több tucat hasonló kérdésre ad választ a DUE
                           Médiahálózat Nemzeti Civil Kommunikációs Akadé-
                           miája. A programsorozat valamennyi magyarországi
                           civil szervezet képviselője számára nyitott és ingyenes.

A PROGRAMRÓL                                   iről tart előadást Kiss célcsoportjukat. A DUE alelnökének előadása
                                         Gábor, az MTVA és    a szép magyar beszéd elméletéről és gyakorla-
Február 11-én Szayly József kommunikációs                    az MR2 Petőfi Rádió    táról szól majd. Dede Éva pszichológus pedig
szakember, rádiós újságíró, a DUE alelnöke és                  promo producere.     a társadalom, a közösség, a csoport, valamint
Kruzslicz Dávid televíziós szakember, az RTL                               az egyén irányából közelíti meg a civil szerve-
Klub Híradójának szerkesztője ismerteti meg a                    Február 18-án     zetek munkájának hatékonyabbá tételét.
résztvevőket a civil szervezetek helyzetével a                  Ferling József PR
közszolgálati és kereskedelmi médiumokban.                    szakember segít-      Valamennyi előadást workshop jellegű
A közösségi média kommunikációs lehetősége-                    séget nyújt abban,   beszélgetés követ, melynek keretében a részt-
                                         hogyan vezet-      vevők feltehetik kérdéseiket az előadónak,
                                         hető be a köztu-    aki személyre szabott tanácsokkal és
                                         datba egy-egy civil   tippekkel látja el az érdeklődőket.
                                         szervezet, valamint
                                         hogyan lehet mások   Időpontok: 2015. február 11., 18. és 25.
                                         számára vonzó az    Jelentkezési határidő: 2015. február 9.)
                                         adott szervezet     A jelentkezés módja: a DUE Médiahá-
                        tevékenysége. Ezen a napon a pályáza-           lózat honlapjáról letölthető jelentkezési
                        tokkal, pályázatírással kapcsolatos előadások,      lap visszaküldésével a due@due.hu címre,
                        workshopok várnak még az érdeklődőkre.          vagy a +36 1 222 8213-as faxszámra
                          A 3 napos, ingyenes programsorozat zárása-       További információ: www.due.hu
                        ként február 25-én dr. Balázs Géza néprajzku-
                        tató, egyetemi tanár, a DUE alelnöke nyelvé-       A Nemzeti Civil Kommunikációs Akadémia
                        szeti, kommunikációs szempontból nyújt segít-       a Nemzeti Együttműködési Alap támogatá-
                        séget a résztvevőknek, hogy minél választé-        sával valósul meg.
                        kosabban és szakszerűbben szólítsák meg

DUE Rádió                      www.dueradio.hu

szünetben a füledben!                Mit nyújt tagjainak az Országos Iskolarádió Hálózat?
                           • havonta ingyenesen a DUE Rádió műsoros CD-jét,
Elindítanád iskoládban a sulirádiót, de nem
tudod, hogyan fogj neki? Már sulirádiós         vagy az internetről letölthető a műsorcsomagot
vagy, de szívesen vinnél egy kis színt a       • a CD-n található műsorrészleteket, zenéket
rádió életébe, bővítenéd a repertoárt?
A DUE Rádió megoldás! 1992 óta támogatjuk        szabadon használhatják az iskolarádiójukban
az iskolarádiók munkáját profin összerakott      • évente jutalomsorsolás technikai eszközök
műsorokkal. A CD „házhoz megy”, vagy akár
a netről is letöltheted! Mindezt ingyen, egyéb      vásárlására jogosító utalványokért
kedvezményekkel kiegészítve: www.dueradio.hu.     • minden hónapban több példányban küldjük

DUE Tallózó                       a DUE Tallózót
                           • programjainkra akciókat és kedvezmé-

                             nyeket biztosítunk a hálózat tagjainak
                           • a sulirádió három diákját és patronáló tanárát

                             ingyen vendégül látjuk a DUE Sajtófesztiválon.

                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8