Page 7 - due_tallozo_interaktiv_2016_oktober
P. 7

press of

                       Természetesen nem mertük bevallani,      észrevettem, hogy visszakerült régi helyére

                       hanem azt hazudtuk, hogy kinn van az     a vörös csillagos címer. Az osztályokat

                       udvaron. S mivel elhitte, gyorsan futottunk  összevonták, már nem harmincan, hanem

                       vissza az utca végébe, ahol hagytuk.     ötvenen voltunk egy tanteremben. Ezt azzal

                       Nagyon megijedtünk, mert már nem volt     magyarázták, hogy nincs annyi tanító, mert

                       ott se a kosár, se a kisbaba. Kiabáltunk   elmentek vagy elvitték őket. Debrecenből

                       torkunkszakadtából. Kis idő múlva       küldtek helyettük újakat, így büntették őket.

                       kinyílt egy kapu és egy idős ember azt    Sokáig éreztük még a forradalom hatását.

                       mondta, elvitték a kislányt az oroszok.    Az emberek már nem jöttek rádiót hallgatni,

                       Elfehéredtünk, remegtünk. Mi lesz most?    a felnőttek sem beszéltek előttünk semmit.

                       Cikáztak a gondolataink. Hála istennek    Az iskolában nem volt tüzelő, nekünk kellett

                       ekkor megszólalt egy néni és azt mondta,   vinni otthonról. S persze az unokatestvérem

                       ne higgyünk                              is tanulta tovább az

                       ennek az öreg    „MAGYAROK VAGYUNK                 oroszt. Bajban is volt
                       cselédnek, ő vitte                          szegény az iskolában

                       el a kis Erzsit   SZABADOK VAGYUNK!”                is, meg otthon is,
                       nagyanyánkhoz,                            mert nem hitte el

                       amikor látta,                             neki senki, hogy

                       hogy otthagytuk. Sokszor megköszöntük     elveszítette a könyveit. Amilyen gyorsan és

jött szünetben. „Sokat játszottunk a     a néninek és sietve mentünk a kicsiért.    mindent elsöprően jött
bátyámmal, unokatestvérekkel és az
utcabeliekkel. Sárkányt eregettünk,      Szerencsénk volt, mert nagyanyánk éppen    a szabadság szele, ugyanolyan gyorsan
fociztunk, sárpuskáztunk, bogánccsal
dobáltuk egymást. Arra nagyon emlékszem,   akkor akarta hazavinni az édesanyjának.    távozott is. Csak reményvesztettséget,
hogy az unokabátyám, aki három évvel
volt idősebb nálam, felsősként már tanult   Már több háznyira jártunk tőle, mikor     bizalmatlanságot hagyott maga után.”
oroszt. Ő azt a hírt kapta, hogy ezután
már a német nyelvvel kell ismerkednie.    utánunk kiáltotta: »EI ne hagyjátok megint!« Ez csupán egy történet a sok közül.
Ennek örömére segítettünk neki
összetépni az összes oroszkönyvét.      Azt, hogy néném mikor tudta meg Erzsi     A nagyapám története.

  Így teltek a napok, míg egy reggel nagy  lánya ’56-os kalandját, a mai napig nem    Arra kérlek benneteket, hogy míg
dübörgésre lettünk figyelmesek, ami a mi
falunkban igen szokatlan jelenség volt.    tudjuk. November közepe táján megjött az   van kitől, kérdezzetek ti is, különben
Mivel errefelé mindenki szekérrel járt,
csak elvétve láttunk másféle járművet.    üzenet, hogy ismét járnunk kell iskolába.   a feledés homályába merülnek ezek
Éppen ezért izgatottan rohantunk volna
kifelé a zaj irányába, de nagynénénk azt   Mikor beléptem az osztályterembe, egyből   az értékes visszaemlékezések.
mondta, hogy csak akkor mehetĂĽnk, ha
magunkkal visszĂĽk a tĂ­z hĂłnapos kis
unokahúgunkat, így a kisbabát beleraktuk
egy vesszőkosárba, és már futottunk is
a sarokra, amerről a zajt hallottuk. Ott
már láttuk, hogy tankok jönnek Debrecen
irányából, és Tiszacsege felé tartanak. A
tankokat hatalmasnak és félelmetesnek
láttam. Ahogy vonultak az úton,
önkéntelenül elkezdtük követni őket a többi
gyerekkel együtt. Mikor kiértek a harci
járművek a településről, visszaszaladtunk
az unokatestvéremékhez. Ekkor nagynéném
kérdezte, hol van a kislány. Görcsös rémület
fogott el bennĂĽnket, mert akkor jutott
eszünkbe, hogy a nagy ámulat közepette
otthagytuk kosarastól az út szélén.

                                                                    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12