Page 6 - due_tallozo_interaktiv_2016_oktober
P. 6

press of Válogatás az ország legjobb diáklapjaiból

FOTĂ“: FORTEPAN

Az utóbbi időben      Emlék ’56-ból
csodálkoztam rá,
hogy éveim számánAk     Kovács Kármen, Forum              és mondjátok meg a szüleiteknek, hogy
gyarapodásával
ArányosAn nő Az       Publicum, Nemzeti Közszolgálati         kitört a forradalom Pesten. Akinek van,
érdeklődésem A
történelem iránt.      Egyetem, Budapest                tegye ki az ablakba a nemzeti zászlót. Nem
különösen érvényes
ez A csAládi AnekdotákrA.                          kell iskolába jönnötök, majd üzenünk.«
Az oktĂłberi forrAdAlom
évfordulójához       Nagypapám, Szilágyi János 1956-ban       Nagy örömmel és izgatottan szaladtunk
közeledvén elhAtároztAm,
hogy más szemszögből is   Balmazújvárosban élt, ami Debrecentől      hazafelé és kiabáltuk az utcán azt, amit
szeretném megismerni
Az eseményeket, kíváncsivá huszonkét kilométerre a Tisza irányában,    a tanító néni mondott. Otthon találtam
váltAm A közvetlen
környezetemben       a Hortobágy „mellyékén” fekszik.        édesanyámat, aki a szomszédokkal
élők emlékeire, ezért
kézenfekvő volt, hogy    A forradalom idején               Te mit tudsz ‚56-ról?
nAgyApámAt keressem meg.  harmadik osztályos
nem kellett sokAt kutAtniA általános iskolai tanuló
Az emlékei között, ugyAnis
még mindig élénken élt   volt. Most az általa mesélt        Tedd próbára magad:
képzeletében mindAz, Amit  történeteket adom közre.
nyolcéves kisgyerekként
megélt.            „Még ma is látom magam            www.56kerdes.hu
              előtt azt, amikor a forradalom

              másnapján a tanító nénink

              bejött az osztályterembe, és a dobogón     épp a pesti eseményekről beszélgetett.

              álló asztal tetejére feltette a tanári széket, Az utcánkban csak egy családnak

              majd felmászott rá, és leakasztotta a      volt telepes rádiója. Azt kivitték az

              falról a vörös csillagos, sarló-kalapácsos   udvarra, és feltekerték a hangerőt,

              magyar címert, s onnan a magasból az      hogy az ott gyülekező vagy arra

              olajos padlóhoz csapta, és azt kiáltotta:    járó felnőttek és nagyobb gyerekek

              „MAGYAROK VAGYUNKI SZABADOK           hallgathassák a forradalmi híreket.”

              VAGYUNK!” A gipszből készült címer       Felvetődött bennem a kérdés, hogy

              rengeteg darabra tört. »Menjetek haza,     mit csináltak a gyerekek a hirtelen

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11