Page 12 - due_tallozo_interaktiv_2016_oktober
P. 12

press of

Pénz, pénz
és pénz!

Montcuccolinak, a császári hadvezérnek tulajdonított híres idézet szerint
a háborúhoz csupán hároM dolog kell: pénz, pénz és pénz. nehéz kétségbe vonni
a pénz jelentőségét, de vajon elgondolkoztunk-e azon, hogyan alakult ki, s hogyan
készül napjainkban.

 Fási Csaba, Forum Publicum, Nemzeti     végzi. A pénz mennyisége komoly hatással    rendelkezik. A bankjegyek alapanyaga a
 Közszolgálati Egyetem, Budapest       van az ország gazdaságára, így a jegybank    hosszúszálú gyapot, ami egyedivé teszi, és
                       feladata, hogy szabályozza a rendelkezésre   rendkívüli tartósságot biztosít számukra.
  A pénz mint fizetőeszköz hosszú utat    álló pénzmennyiséget. Erre több lehetőség    A papírpénz hamisítások elleni védelme
járt be az ókortól napjainkig, amíg elnyerte is nyitva áll. Magyarországon a bankjegyek   érdekében számos biztonsági intézkedést
mai formáját. Kínában például párezer éve   és érmék kibocsátását, címletét és külső    végeznek a gyártás során (a jellemzően réz-,
még kagylókkal fizettek, majd fokozatosan   kiállítását, valamint bevonását az MNB     nikkel- és cinktartalmú pénzérméket is nehéz
megjelentek a nemesfémek, amelyek       elnöke rendeletben hirdeti ki. A forintot    lenne hamisítani, de nem is érné meg), többek
a fizetőeszközök mai stabil hátterét is    pedig az Alaptörvényben rögzítették       között vízjelet, biztonsági szálat és úgynevezett
megadják. Az első pénzérméket a mai      törvényes fizetőeszközként.           jelző (melírozó) rostokat tartalmaz.
Török- és Görögország területén verték,
onnan indult el világhódító útjára.       A forintbankjegyek nyomtatását az MNB      Bár a hamis pénz érzékszervek (ránézés,
                       megrendelésére az 1990-es években jelentős   tapintás) útján is felismerhető, de számos
  A pénz minden korban központi helyet    technológiai fejlesztésen átesett, az MNB    biztonsági jel csak UV-fény alatt válik
foglalt el a gazdaságban, az uralkodók    százszázalékos tulajdonában lévő gazdasági   láthatóvá. Az euró például több mint húsz
igyekeztek fenntartani a pénzverés      társaság, a Pénzjegynyomda Zrt., a forintérmék hamisítás elleni védelmet tartalmaz.
monopóliumát, ezzel szilárdítva meg      verését a Magyar Pénzverő Zrt. végzi. A
saját és az országuk helyzetét. Ma sincs   bankjegyek előállításához szükséges papírt     És hogy mi lesz a forgalomból kivont
ez másképpen, a pénzkibocsátást és a     a Pénzjegynyomda Zrt. tulajdonában álló     pénzzel? Megsemmisítésre kerül, egy részét
gazdaságból való kivonást egyaránt az     Diósgyőri Papírgyár Zrt. gyártja. Valamennyi  pedig bezúzott brikett-formában milliós
adott ország központi vagy jegybankja     társaság évtizedes pénzkészítési gyakorlattal  kiszerelésben szuvenírként meg lehet
                                               vásárolni a Magyar Nemzeti Banknál.

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17